www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Leven en dood op een vogeleiland

29 juli 2017 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Rottum
nest visdiefjes op Zuidkwelder Rottumerplaat 2017

nest visdiefjes op Zuidkwelder Rottumerplaat 2017

Voor vogelwachter Sjoerd Dirksen zit zijn derde 'wacht' van dit jaar op vogeleiland Rottumerplaat er inmiddels op. Deze keer werd hij vergezeld door René Vos. Hierbij, enigszins verlaat, zijn verslag van de periode 18 juni - 4 juli.

Vogeleiland

“Op 18 juni arriveerde een grote delegatie op vogeleiland Rottumerplaat, namelijk de filmploeg bestaande uit Ruurd Jelle, Melchert en Olivier, die nog wat extra beeld- en geluidsopnamen moesten maken, en Sjoerd Dirksen en René Vos, die Bart en Doortje kwamen aflossen. De filmers waren natuurlijk weer heel erg geïnteresseerd in de uitgevlogen jonge Slechtvalken (3 stuks!), en dat is straks allemaal in hun film te zien. Hieronder vast een fotootje van het verlaten horst op de westpunt. Slagveld, hè.

slechtvalkennest met prooiresten, Rottumerplaat 2017
slechtvalkennest Rottumerplaat

Vlakbij was een Bruinvis aangespoeld, die vanzelfsprekend ook de interesse van de filmers had.

vogelwachter Sjoerd Dirksen en natuurfilmer Melchert Meijer zu Schlochtern bij dode bruinvis Rottumerplaat, juni 2017
Sjoerd en Melchert bij dode bruinvis

Hoog water 

Op 25 juni was er weer hoog water, en dat kostte de Scholekster op de foto hieronder toch nog het nest. Je ziet een vertwijfelde ouder die het jong, tussen de poten, probeert op veilige grond te krijgen. Het jong was net uitgekomen; er lag ook nog een nog niet uitgekomen ei in het nest. De oude vogel probeerde ook dat ei nog hoger te rollen, maar tevergeefs. Zowel pul als ei zijn uiteindelijk weggespoeld.

bedreigd scholeksternest op puindam Rottumerplaat
bedreigd scholeksternest op puindam

Goed nieuws

Gelukkig is niet alles is kommer en kwel: hoewel de Visdievenkolonie natuurlijk ook kansloos in de vloed was, zijn de vogels wel opnieuw begonnen, zie bovenste foto: een nieuw nestje in de kwelder. En ook dit paartje Scholeksters heeft het goed gedaan….

Scholeksterpaar met twee pullen die het hoge water hebben overleefd, Rottumerplaat juni 2017
Scholeksterpaar met twee pullen

Net als deze Bontbekplevieren, ook met 2 pullen.

bontbekplevier met twee pullen Rottumerplaat 2017
bontbekplevier met twee pullen

Een kleine speurtocht naar Strandplevieren had ook succes; op het Noordrif vonden we een alarmerend mannetje, en na enige tijd was ook een pul in beeld. Leuk, de soort wordt niet ieder jaar broedend op Rottumerplaat gevonden. De Nederlandse Waddenpopulatie komt waarschijnlijk niet boven de 20 broedparen uit, terwijl de schatting voor heel Nederland 120-135 broedparen is (SOVON 2015).  Omdat de drukste periode wat betreft nestinventarisatie, enclosurebouw en dergelijke achter ons lag was er wat tijd beschikbaar gekomen om op geringde vogels te letten, en die indien mogelijk af te lezen. In de kolonie Noordse sterns vonden we nog weer nieuwe, door Derick Hiemstra in de Eemshaven geringde vogels. Ook hebben we weer enkele broedende Scholeksters en 2 grote jongen kunnen ringen met kleurringen zodat we ze individueel kunnen volgen. Het werk aan de enclosures met Zilvermeeuwen en Kleine mantelmeeuwen ging intussen wel gewoon door. Geen nieuwe legsels natuurlijk, maar wel steeds grotere jongen, die soms hun prooi opbraakten. Er kwamen zelfs Bergeend pullen tevoorschijn! Op 1 juli is weer de HoogwaterVluchtPlaats telling gedaan. Opvallend was het aantal van 1940 overtijende Wulpen in de kwelder.

strandplevier en pul op vogeleiland Rottumerplaat 2017
strandplevier en pul

Zwaluwen

Dit voorjaar werden er aan de noordzijde van de stuifdijk enkele kolonies van Oeverzwaluwen ontdekt. In totaal waarschijnlijk 7 of 8 bezette nesten. Voor zover bekend is dit de eerste vestiging van Oeverzwaluwen op Rottum. Op 1 juli werd een jong aangetroffen in nestopening, en meerdere nesten werden door ouders met voedsel bezocht. De Boerenzwaluwen rondom het huis deden het overigens ook goed: begin juli waren er al jongen uitgevlogen, en telden we nog twee nesten met kuikens en één met eieren. Vanuit huis waren de jonkies prachtig te zien, met de waslijn als favoriete hangjongerenplek.

jonge boerenzwaluwen Rottumerplaat 2017
jonge boerenzwaluwen

Op 3 juli werd er ook een net uitgevlogen Tjiftjaf gezien. De soort is een onregelmatige broedvogel op het eiland.

Vlindertelling

Eind juni en juli staan er gestandaardiseerde vlindertellingen op de werklijst. Op 29 juni is de eerste ronde gelopen. Er stond weinig wind, maar desondanks waren er toch niet zoveel vlinders actief: Atalanta, Bruin zandoogje, Gamma-uil, Sint-jansvlinder en Sint-jacobsvlinder. De laatste soort had nu ook volop rupsen op het Jacobskruiskruid.

 

sint Jacobsvlinder en rupsen Rottumerplaat 2017
sint Jacobsvlinder en rupsen

Op 30 juni zijn Sjoerd en Truus Bakker gearriveerd, zij zullen de komende twee weken het stokje van ons overnemen. Onze klus zat er op dinsdag 4 juli weer op. Sjoerd en Truus: succes!”

Sjoerd Dirksen en René Vos, 5 juli 2017

reageren

geef een reactie

  • Oebele Dijk
    3 augustus 2017 om 12:15

    Goed werk mannen en mooie waarnemingen!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog