www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Berichten met de tag:
hoogwatervluchtplaats

Rottum

Hondsdagen

De hondsdagen zijn begonnen, en tussen de abelen hangt een in verhouding koele sfeer ten opzichte van de broeierige baksteenoven-hitte tussen romneyloods en behuizing. De eerste gevallen en al verdorde esdoornbladeren schud ik uit de hangmat, waarin ik plaats neem om de komende regels te schrijven. Een sfeer die desondanks toch ook bevangen lijkt door de zomer, waarin zelfs de meest vertrouwde geluiden iets looms lijken uit te dragen. De enigen die overuren draaien zijn de dazen, tegen wiens ontelbare legioenen niet te vechten is, al sneuvelen er velen onder mijn genadeloze hand.

lees meer
Aan Zee

Extra aandacht voor kustbroedvogels in de Schelphoek

Om de vogels van de kust de rust te geven die ze verdienen, zijn er jaren geleden afspraken gemaakt voor een hoogwatervluchtplaatsen en foerageergebieden aan de buitenkant van de Schelphoek. Helaas werd de bebording en afrasteringen vaak vernield. Nu zijn deze maatregelen wederom hersteld en zal er extra toezicht zijn.

lees meer
Noord-Holland

Natuur weer op één bij Normerven, waddenprovincies komen kijken

Vandaag bracht een delegatie de drie waddenprovincies – Friesland, Groningen en Noord-Holland – een bezoek aan Normerven bij Hippolytushoef, een belangrijk leefgebied voor vogels. Vlak voor de zomer zijn daar hekken langs de dijk teruggeplaatst zodat de vogels hier weer ongestoord kunnen leven. Dit mooie voorbeeld van natuurbescherming en samenwerking tussen natuurbeschermers en het hoogheemraadschap bleek een bezoek waard.

lees meer
Noord-Holland

Je vindt altijd wat langs het Wad!

Geslaagde opruimactie op het Normerven vlak voor het broedseizoen bracht interessante vondsten.

lees meer
Ameland

Milieujutten op Engelsmanplaat

Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog met een hoge natuurwaarde voor de vogels, heeft een afvalcontainer gekregen. Deze afvalcontainer is bevestigd op de Wad-wachtpost de Kalkman en er is voor een ontwerp gekozen dat water en wind bestendig is.

lees meer
Ameland

Erecode voor het Wad

De vernieuwde Erecode geeft gedragsregels voor recreanten die op bezoek zijn in het Werelderfgoed Waddenzee. De Erecode stamt uit 2003 en was al eens eerder vernieuwd, maar was nu weer een update toe, zegt Janny du Bois van het Watersportverbond: ,,De toon is nu vriendelijker en legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Inhoudelijk hebben […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog