www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Berichten met de tag:
vegetatie

Rottum

Meer dan honderdvijftig plantensoorten

Velden met geel rolklaver, zilvergrijs zeealsum, rood en wit prikneus: de planten van Rottumerplaat geven het eiland kleur. De afgelopen weken steken overal planten de kop op die zand en zout kunnen verdragen. Rottumerplaat barst van de bijzondere planten. Dat komt omdat alle kwelderplanten – bij gebrek aan kwelders in Nederland – zeldzaam zijn. Edwin van Hooff en Roos Veeneklaas, twee dierbare vrienden, helpen ons om de planten van Rottumerplaat in kaart te brengen.

lees meer
Rottum

7e blog van de vogelwachters van Rottumeroog: late zomer

Onlangs repte Vroege Vogels radio er al over: “alles is dit jaar twee weken later”. Dit niet in relatie tot het tijdstip van de uitzending van het programma, maar tot de fenologie: de studie van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen, zoals tijdstippen waarop trekvogels terugkomen, de eerst planten bloeien of de eerste vlinders worden gesignaleerd. In het hoge […]

lees meer
Rottum

Vegetatiekartering Rottum 2010 online

Onlangs zijn de vegetatiekarteringen van Rottumeroog, Rottumerplaat en het Zuiderduin door Rijkswaterstaat uitgebracht. Het veldwerk en verwerking vindt in een periode van 6 jaar plaats. De laatste kartering was van 2004. Het veldwerk werd uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer en haar vrijwilligers. Een kartering bestaat uit een digitaal kaartbestand (GIS) en een beschrijvende rapportage van de flora in het […]

lees meer
Rottum

Mosseninventarisatie op Rottumerplaat

Om de 10 jaar voeren we een blad-, lever- en korstmosseninventarisatie op de Rottums (zie “Over dit blog” Beheerregeling Rottum 2011-2016, blz. 27 par. 6.4.2.). In 2000 werd voor het eerst op Rottumerplaat een gehele inventarisatie uitgevoerd. Toen hebben we 32 blad- en 2 levermossen gevonden. Het aantal soorten mossen is in de tussentijd gestaag gegroeid. Dit jaar zijn er 40 soorten […]

lees meer
Rottum

Bezoek aan het Zuiderduin

We hadden zaterdagavond een bezoekje aan het Zuiderduin, een eilandje in de Waddenzee, in gedachten. Deze keer om een actueel beeld te krijgen van de ontwikkelingen van het eilandje en het natte wad en voor een milieu-controle. Het was om 19:20 uur laagwater met een verlaging van 147 cm. Dus dat kan een bezoek niet tegenhouden. Maar

lees meer
Rivierengebied

Genieten op een bankje in de oase van de Sahara

In de Buitenpolder Heerewaarden, tussen Maas en Waal, is een bank geplaatst. Het is een cadeau van Rijkswaterstaat. Met deze organisatie heeft Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over het beheer van de vegetatie in de uiterwaarden. De boswachter is blij met de bank en geeft in deze blog achtergrondinformatie over de plek. Komt u ook kijken naar deze “oase in de Sahara”?

lees meer
Rivierengebied

Maaiwerkzaamheden in de Bruuk

De Bruuk is weer toe aan haar jaarlijkse onderhoud. De aankomende weken vinden maaiwerkzaamheden plaats. Maaien is nodig om de bijzondere plantensoorten en bij behorende diersoorten zoals de zilveren maan te behouden.

lees meer
Veluwe

Tijdelijk schapen in het Renkums Beekdal!

Op de hogere delen in het Renkums Beekdal heeft een kudde schapen ons een week lang geholpen met het natuurbeheer. Door een paar dagen de kudde te laten grazen verbetert de vegetatielaag. Het gras is op de hogere delen wat vervilt. Dat wil zeggen dat het gras zo dicht ineen groeit dat de andere kruiden […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog