www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Berichten met de tag:
wash over

Rottum

Storm, storm, en nog een storm!

Boswachter Bert Corté noemt december tot februari altijd het ‘stormseizoen’ voor de Rottums. Niet gek als je kijkt naar de afgelopen jaren. Met enige regelmaat berichtten we weer over de ongekende dynamiek in het Waddengebied, vooral gedurende de winter. En ook nu weer bewijzen deze maanden de guurste, winderigste en natste te zijn voor het […]

lees meer
Rottum

Analyse Deltares: Rottums zijn in beweging en verdwijnen niet

We hebben mooi nieuws te melden. Rijkswaterstaat heeft samen met Onderzoeksinstituut Deltares de ontwikkelingen sinds de jaren ‘80 van de onbewoonde eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog, Zuiderduin, en de tussenliggende zeegaten, op een rij gezet. De belangrijkste conclusie is dat de eilanden sterk van uiterlijk veranderen, maar zeker nog decennia zullen blijven bestaan. Bij het huidige kustbeheer door […]

lees meer
Rottum

8e blog van de vogelwachters Rottumeroog: veldwerk zit er op!

De klus is geklaard, het zit er weer op! Begin augustus hebben we Rottumeroog verlaten en kijken we terug op een zeer geslaagd vogelwachtersseizoen. Wat ons nu rest, is het organiseren en rapporteren van de enorme hoeveelheid gegevens die we hebben verzameld. Het betreft hier het resultaat van onze dagelijkse werkzaamheden, zoals toezicht en inventarisaties van flora […]

lees meer
Rottum

2e blog van vogelwachters Rottumeroog: reeën

In de vroege middag van 3 mei j.l. werd tijdens een inspectieronde over de stranden van Rottumeroog op het Noordzeestrand tijdens laag water een vers spoor van een ree aangetroffen. Dat was natuurlijk een vreemde gewaarwording, want op Rottum leven geen reeën en de enige prenten van zoogdieren die je op de eilanden tegen zult […]

lees meer
Rottum

Rottumeroog 12 jaar geleden

Ook zo’n twaalf jaar geleden kwamen wash-overs op Rottumeroog voor; zelfs veel grotere dan dit jaar. In verschillende interviews heb ik dat aangekaart, maar ik kon geen beeld laten zien.  Onlangs vond ik een luchtfoto uit die tijd. Het was mij ontschoten dat we die nog ergens hadden liggen.

lees meer
Rottum

Rottumeroog: de wash-overs nu

Half maart rolde de hele Nederlandse pers over ons heen met het hardnekkige gerucht dat Rottumeroog in stukken was geslagen tijdens een winterstorm (zie http://staatsbosbeheerrottum.wordpress.com/2012/03/29/rottumeroog-en-zuiderduin-nu-vanuit-de-lucht/). Wat was er gebeurd: aan de noordzeekant van Oog waren in januari twee zogenaamde wash-overs ontstaan. Noordzeezand was bij een flink tij, juiste windrichting en -sterkte over het eiland verspreid, evenals zand van de aanwezige […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog