www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Waterrijke natuurontwikkeling in Catrijpermoor

1 oktober 2015 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Begin oktober start de provincie Noord-Holland in samenwerking met Staatsbosbeheer werkzaamheden in natuurgebied de Catrijpermoor. De werkzaamheden dragen bij aan een meer geleidelijke overgang van duin naar polder die aantrekkelijk is voor flora en fauna. De werkzaamheden nemen ongeveer een maand in beslag en kunnen mogelijk zorgen voor enige overlast in de vorm van geluid of zwaar verkeer.

Overzicht natuurgebied de Catrijpermoor
Overzicht natuurgebied de Catrijpermoor

 Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het instellen van een natuurlijker en plaatselijk hoger waterpeil; het verbeteren van duinrellen, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het uitgraven van de Groetermoor.

Waterrijke natuurontwikkeling

De aanpassing van het waterpeil vraagt enkele voorbereidende werkzaamheden zoals het aanbrengen en aanpassen van stuwen, duikers en dammen. Hiervoor worden gebiedseigen grond en zand gebruikt. Met een natuurvriendelijke oever creëren we een geleidelijke overgang van land naar water.  Bestaande duinrellen worden plaatselijk verbreed. Te diepe duinrellen worden ondieper gemaakt met duinzand, waarmee het effect van stromend water beter tot zijn recht komt. De Groetermoor wordt uitgegraven zodat hier meer water aan het oppervlakte komt. Het schone duinwater dat via de duinrellen het gebied instroomt, kan daardoor langer worden vastgehouden. Door deze maatregelen ontstaan er betere omstandigheden voor insecten, vogels, amfibieën en planten en daarmee een betere biodiversiteit. Naast de klimopwaterranonkel kunnen we daarbij denken aan planten als beekpunge en holpijp en waterdieren als de beekloper en verschillende vlokreeftjes.

Uitvoering

Het werk wordt uitgevoerd door de firma A. Sneekes en zn. uit Schagerbrug. De werkzaamheden moeten in ieder geval voor de vorstperiode zijn afgerond. Bij vorst trekken amfibieën namelijk de bodem in en mogen er geen grondwerkzaamheden meer worden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van de provincie Noord-Holland, die ook de kosten voor haar rekening neemt.

De Catrijpermoor

De Catrijpermoor ligt in het overgangsgebied van duin naar polder, ook wel ‘duinzoom’ genoemd. Het gebied is circa 46 ha groot en biedt grote kansen voor natuurontwikkeling. Vanuit het duingebied komt helder en schoon kwelwater aan de oppervlakte, dat via duinrellen afstroomt naar het achterland. Kenmerkend is ook de afwisseling van bodemsoorten als zand, klei en veen. Tot voor kort werd het gebied agrarisch gebruikt, met name voor veeteelt. De waterhuishoudkundige inrichting was daarop aangepast, met een hoog zomerpeil en laag winterpeil.

reageren

geef een reactie

  • Wát een Ranonkel! | Schoorlse Duinen
    30 mei 2016 om 14:31

    […] zeldzame natuur meer kansen te geven. Er is geplagd, gegraven, hersteld en aangelegd. Zie daarvoor dit […]

  • tinydinsewolfgang39
    1 oktober 2015 om 12:38

    Geweldig voor de dieren en voor ons om te zien in de toekomst.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog