www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Mountainbikeroute Schoorlse Duinen kansrijker door aanpassing onderbouwing

22 april 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Door Boswachter Laurens Bonekamp

Staatsbosbeheer vervolgt aanvraag voor nieuwe mountainbikeroute Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer gaat in overleg met de provincie Noord-Holland en de gemeente Bergen de komende tijd aan de slag om de huidige vergunning van de nieuwe mountainbikeroute in de Schoorlse Duinen op twee punten beter te onderbouwen. Hierbij zal wederom nauw samen worden gewerkt met vereniging MTB-Noordwest. De Raad van state oordeelde 30 maart j.l. dat de vergunning voor de nieuwe mountainbikeroute zorgvuldig omgaat met de natuurwaarden in het duingebied, op nagenoeg alle punten juist was uitgegeven en op twee punten een kleine aanpassing behoeft.

Aanvullende onderbouwing

Als aanvullende onderbouwing wordt er een meer nauwkeurige kaart van de ligging van de route aangeleverd aan de Provincie Noord-Holland, betere toelichting op de kaart en laten wij de nieuwe route nogmaals toetsen door een extern ecologisch adviesbureau. Dit heet een passende beoordeling en is een extra onafhankelijke borging dat er geen ecologische schade ontstaat met het aanpassen van de mountainbikeroute.

Mountainbikeroute Schoorl
Situatie westelijk gedeelte huidige mountainbike route Schoorlse Duinen

Beter beschermen én beleven

Het beoogde mountainbikeparcours draagt bij aan het beter beschermen en beleven van de natuur in het duingebied. Door de mountainbikeroute te verplaatsen naar het bosrijke oostelijke gedeelte van de Schoorlse Duinen, krijgt de natuur in het westelijke deel meer rust én ruimte. Hier zullen kwetsbare stuivende duinen (grijs duin) kunnen floreren. Door te kiezen voor een specifiek mountainbikeparcours geven wij ruimte aan zowel rustzoekende natuurliefhebbers én aan actieve natuurliefhebbers zoals mountainbikers. Dit past bij de visie van Staatsbosbeheer om, waar de natuur het toe laat, mensen de natuur te kunnen laten beleven. Om te kunnen borgen dat de verschillende type gebruikers van het gebied geen last krijgen van elkaar krijgen, is er in het afgelopen traject al kritisch gekeken naar kruisingen tussen de nieuwe mountainbikeroute en bestaande wandel- en ruiterpaden. Waar nodig zullen wij maatregelen nemen om de situatie zo veilig mogelijk te maken.

Kleine aanpassingen route

Het tracé van de nieuwe route is in het verleden met uiterst veel zorg voor de natuur uitgezet. Het aanleveren van een nieuwe, nauwkeurige kaart biedt Staatsbosbeheer de kans op basis van nieuwe inzichten, kleine verbeteringen door te voeren in de nieuwe mountainbikeroute. Dit om al het mogelijke te doen om schade aan de natuur uit te sluiten. Wanneer er meer bekend is over de aanpassing zal dit gedeeld worden via dit weblog.

Zorgvuldig traject

Voordat de uitspraak van de Raad van State beschikbaar was hebben we in goed overleg met de gemeente Bergen besloten om de aangevraagde omgevingswetvergunning in te trekken. Als de aanvullende onderbouwing is ingediend en goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland wordt de omgevingswetvergunning opnieuw aangevraagd. Op deze manier maken we voor de omgevingswetvergunning en de natuurbeschermingswetvergunning vanuit de Provincie gebruik van dezelfde informatie. De huidige mountainbikeroute blijft natuurlijk gewoon open totdat de gehele vergunningenprocedure is doorlopen. De nieuwe route blijft voor al het publiek zolang gesloten. Via dit weblog houden wij u op de hoogte over de laatste informatie rondom de mountainbikeroute.

 

reageren

geef een reactie

 • Kees Piël
  27 april 2016 om 11:01

  Mogelijk een kleine correctie op wat hierboven door Staatsbosbeheer werd gesteld: ”De Raad van State oordeelde op 30 maart j.l. dat de vergunning voor de nieuwe mountainbikeroute zorgvuldig omgaat met de natuurwaarden in het duingebied, op nagenoeg alle punten juist was uitgegeven en op twee punten een kleine aanpassing behoeft.”

  Raad van State oordeelde, naar aanleiding van het bezwaarschrift dat Stichting Natuurbelang AWD tegen de nieuwe MTB-baan had ingediend, onder andere als volgt: ”Gelet op het voorgaande kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de vergunde MTB-route significante gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied ”Schoorlse duinen” en is het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid. Het betoog van de Stichting slaagt.”

  Voorts oordeelt RvS ten aanzien van de zogeheten Zuidlus: ”Dit andere routeverloop voert door arealen van habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Reeds hierom is de vergunning in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid. Het betoog van de Stichting slaagt.”

  SBB klopt zichzelf op de borst, dat het beoogde MTB-parcours bijdraagt aan het ”beter beschermen van de natuur”. Waarom wordt, mede gezien de door RvS geconstateerde onzorgvuldigheid in het uitzetten van een route, de natuurbeschermers niét uitgenodigd om mee te praten, maar zegt SBB de Vereniging MTB-Noordwest (die niet is opgericht voor het natuurbehoud) wél een ”wederom nauwe samenwerking” toe?

  • Schoorlse Duinen
   28 april 2016 om 11:22

   Beste Kees Piël.

   Bedankt voor uw reactie.

   Het aanpassen van de route draagt bij aan het beter beschermen en beleven van de natuur in het duingebied omdat op deze manier de natuur in het westelijke deel meer rust én ruimte krijgen. Hier stimuleren wij natuur waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan.

   Zoals in het weblog artikel te lezen is, worden de geconstateerde onzorgvuldigheden meegenomen in het verdere proces en beter onderbouwd om al het mogelijke te doen om schade aan de natuur uit te sluiten. Mede hierdoor wordt de nieuwe mountainbikeroute wederom getoetst door een extern ecologisch adviesbureau en wordt er een nieuwe kaart van de route aangeleverd die meer nauwkeurig is. Ook wordt de beoogde route op kleine onderdelen aangepast. Dit om al het mogelijke te doen om schade aan de natuur uit te sluiten.

   Wij zijn in het voortraject al meerdere malen in gesprek geweest met de Stichting Natuurbelang AWD en Stichting Duinbes en doen dat nu weer.

 • Jan Hemels
  26 april 2016 om 15:55

  Mountainbikers kwalificeren als natuurliefhebbers is de wereld op zijn kop draaien, dagelijks stel ik als wandelaar vast dat deze sportmensen alleen bezig zijn met zichzelf en zich storen aan God noch gebod de goeden niet aangesproken

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog