www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Schoorlse Duinen opgeruimd na de branden

7 juli 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Locatie van plagwerkzaamheden Klein Ganzenveld

Staatsbosbeheer voert dit najaar één van de laatste ingrijpende werkzaamheden uit die nodig zijn om de Schoorlse Duinen te laten herstellen van de branden. Op verschillende plekken wordt de bovenste laag van de verbrande bodem verwijderd tot op het grondwater. Op de natte plekken die hierdoor ontstaan, kunnen soorten als de rugstreeppad en planten als Parnassia en de Moeraswespenorchis weer tot ontwikkeling komen.

Zeven jaar na de branden sluit Staatsbosbeheer een periode van herstel af. De afgelopen jaren zijn heel wat werkzaamheden uitgevoerd om het duingebied weer gezond te maken. Aanwijzingen tonen aan dat dit aardig lukt; ook omdat de natuur deels op eigen kracht hersteld.

Plaggen
Rondom het Vogelmeer, de Mariavlakte, het Frederiksveld, ’t grote Ganzeveld en Fortblink wordt op verschillende plekken de bovenste laag van circa 0,5 m (zoden en zand) verwijderd. Dit afgraven heet plaggen. De bodem wordt tot de grondwaterstand afgegraven zodat in natte perioden water zichtbaar aan de oppervlakte komt. Zo creëert Staatsbosbeheer gunstige leefomstandigheden voor soorten die van oorsprong in de duinen thuis horen. Streven is om na de herfstvakantie (medio oktober) te starten en eind december klaar te zijn. Deze planning is echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Via dit weblog wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Herstel op eigen kracht
De Schoorlse Duinen zien er zeven jaar na de branden weer een stuk gezonder uit. Dat komt gedeeltelijk door onze hulp, maar vooral ook doordat de natuur op eigen kracht herstelt. Heide en loofbomen die tot boven de grond waren verbrand, liepen het jaar daarop gewoon weer uit. De spechten vonden vrij snel na de branden de dode bomen als voedingsbron met kevers. Hoewel we vreesden voor de nachtzwaluw, telden we het afgelopen jaar 8 paartjes, dat is 2 meer dan het jaar daarvoor. Dat betekent dat deze vogel voldoende insecten kan vinden boven de heide. En ook de zandhagedis neemt zijn plek in het verbrande gebied weer in. Hetzelfde geldt voor de mieren; we vinden steeds vaker mierenhopen. Vanwege de vertakte stelsels onder de grond hebben vele mieren de branden overleefd. Zij zijn daarna in versneld tempo nieuwe hopen gaan bouwen.

Veiligheid voorop
De eerste werkzaamheden na de branden waren vooral voor de veiligheid van bezoekers belangrijk. Circa 50 ha beschadigd bos werd verwijderd. De bomen werden afgezaagd en de stobben uit de bodem verwijderd. Staatsbosbeheer plantte samen met scholieren nieuwe loofbomen zoals lijsterbes, eik en berk. Deze soorten maken het bos gevarieerder en daarmee veiliger. Loofbomen bevatten minder hars en zijn daarmee minder brandbaar dan naaldhout. Enkele kilometers beschadigd fietspad werd voorzien van een nieuwe betonlaag. Om bezoekers optimaal van het landschap te kunnen laten genieten zijn de viertrappen en de uitzichttoren volledig hersteld.

 

Blijvende aandacht
Ondanks de positieve berichten en het afronden van het herstelplan zijn wij er nog niet. We blijven de natuur de komende jaren af en toe een handje helpen om de Europese Natura2000 doelen te behalen. De Schoorlse Duinen zijn hierin aangemerkt als bijzonder landschap door de kwetsbare witte en grijze duinen. Het gebied krijgt daarom de komende jaren onze volle aandacht.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog