www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer neemt petitie losloopgebied Schoorl in ontvangst

1 september 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Loslopende honden Schoolrse duinen

Afgelopen maand kregen wij van Charles Blonk de petitie ‘Losloopgebied Schoorl’ overhandigd. Hij had dit initiatief genomen om te pleiten voor het een hondenlosloop gebied in de Schoorlse Duinen. Naar aanleiding van een krantenartikel, eind februari in het Noordhollands Dagblad, bleek er veel verwarring te zijn ontstaan onder de hondenbezitters. In tegenstelling tot wat de kop van het artikel “Optie, Honden het hele jaar aan lijn in Schoorlse duinen” schetste, is er nog niks besproken over het hondenbeleid, dit gaat Staatsbosbeheer in 2017 samen met de streek doen.

Petitie losloopgebied Schoorl
De ontstane verwarring bleek wel uit de vele reacties die de binnen kwamen op de petitiepagina. De petitie die Staatsbosbeheer oproept een plek te creëren waar honden jaarrond los mogen lopen, had binnen enkele weken de teller staan op 400 reacties. Staatsbosbeheer is blij met de aandacht van de petitie en stelt het zeer op prijs dat mensen zich zo betrokken voelen met het gebied. De petitie hebben wij dan ook direct in ontvangst genomen en nemen wij zeer serieus.

Evaluatie beheer Schoorlse Duinen
Elke 6 jaar evalueert Staatsbosbeheer het beheer van de natuurterreinen. Voor 2017 staat het beheer van de Schoorlse Duinen op de planning. Hierbij wordt gekeken naar de toename of afname van (beschermde) planten en broedvogels. Deze gegevens vertellen veel over de staat van de natuur. Analyse van de informatie kan aanleiding zijn voor het bijsturen van het beheer in het gebied. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een nieuw beheerplan, evenals concrete stappen om de gestelde natuurdoelen te behalen. Blijvend goed beschermen en het kunnen beleven van deze natuur, waar de natuur het toe laat, zijn de speerpunten hierin.

Aanpassing Hondenbeleid?
Een vast onderdeel van deze evaluatie is het recreatief gebruik. Het hondenbeleid maakt hier deel van uit. De mening van de bezoekers van de Schoorlse Duinen is hierbij ontzettend belangrijk. Wij gaan dit dus ook niet alleen doen, maar zullen de streek hierbij betrekken. Er is nog geen start gemaakt met deze evaluatie, dus het verruimen, zo houden of aanscherpen van het hondenbeleid is nog niet aan de orde. Alle opties staan nog open. De petitie biedt nu een goede basis om in 2017 samen met de streek te werken aan een eigentijds hondenbeleid. In elk geval tot eind 2017 zal er niets veranderen aan het hondenbeleid.

Vanaf 1 september mogen de honden weer los!
Voor de honden en hun baasjes komt er weer een leuke tijd aan. Vanaf 1 september mogen de honden weer los. Ook na 1 september houden we rekening met dieren zoals konijnen, eekhoorns en vogels in de Schoorlse Duinen. Ze kunnen worden opgeschrikt door struinende honden. Vooral de geur van honden, de ‘predator geur’, blijft lang hangen waardoor veel dieren deze plekken zullen gaan mijden. Let er dus goed op dat honden altijd onder appél staan en net als de baasjes op de wegen en paden blijven. Ook na 1 september zullen onze handhavers hier op controleren.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog