www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Bomenkap draagt bij aan natuurherstel in de Schoorlse Duinen

21 september 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Dennenbos in de Schoorlse Duinen

Naar aanleiding van het persbericht “Bos moet wijken voor megastallen” van Bram van Liere (Statenlid Provincie Noord-Holland Partij voor de Dieren) is er veel onduidelijkheid ontstaan over natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen. Een direct verband tussen het kappen van bos en de aanleg van een megastal, zoals de Partij voor de Dieren suggereert, is er niet. De voorgenomen maatregelen dragen juist bij aan het natuurherstel in de Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer hecht –net als bezoekers van de Schoorlse Duinen- veel waarde aan de dennenbossen, en is na een zorgvuldig en langdurig proces samen met provincie Noord-Holland, de lokale Klankbordgroep Natura2000, specialisten en gemeente tot deze herstelmaatregelen gekomen.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Industrie, verkeer, bedrijven, landbouw en huishoudens stoten samen veel stikstof uit. Die overmaat aan stikstof –een soort Pokon- heeft ervoor gezorgd dat er teveel voedingsstoffen in de natuur terecht zijn gekomen. Sommige plantensoorten (grassen en braam) gaan er heel hard van groeien en verdringen zo kenmerkende planten en dieren in het van nature voedselarme duinlandschap. Natuurherstel is dus hard nodig. Natuurbeheerders gaan daarom in opdracht van de provincies de overmaat aan stikstof uit de natuur verwijderen en de effecten van de stikstofuitstoot herstellen, bijvoorbeeld door extra te plaggen, te begrazen of stuifkuilen te graven. Door daarnaast ook bos weg te halen krijgt het landschap de kans zich te herstellen, wordt verdroging tegengegaan en kunnen de kenmerkende-en vaak unieke planten en dieren weer terug kunnen komen. Al deze maatregelen vallen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van het ministerie van Economische Zaken. Door deze PAS-maatregelen ontstaat er ontwikkelruimte voor bedrijven om uit te breiden, én wordt tegelijkertijd de achteruitgang van de natuur gestopt. Voor meer informatie over de PAS zie http://pas.natura2000.nl.

Natuurherstel in de Schoorlse Duinen
Door het jarenlang vastleggen van het stuivende duin met dennenbomen en helmgras in de afgelopen eeuw zijn veel natuurlijke processen en kenmerkende soorten in de Schoorlse Duinen verdwenen. Het ontbreken van deze natuurlijke processen zoals stuivend zand (op kleine schaal) en de invloed van zilte zeewind, heeft samen met de overmaat aan stikstof er voor gezorgd dat veel unieke natuurwaarden drastisch zijn afgenomen. Met de beschermde status van de Schoorlse Duinen als Europees waardevol Natura2000 gebied is het herstellen van de unieke en kwetsbare natuur een belangrijke taak die bijdraagt aan behoud van de Europese biodiversiteit.

Natura2000 beheerplan
Het beheer van de Schoorlse Duinen is er de komende jaren op gericht de natuurlijke processen weer op gang te helpen zodat de natuur zichzelf weer duurzaam kan herstellen. Dit beheer, opgesteld in het Natura2000 beheerplan, betekent onder andere het herstel van de duingraslanden in de eerste 1,5 kilometer vanaf de kust. In de vorige eeuw is hier bos aangeplant met Corsicaanse- en Oostenrijkse den. Waar bomen in dit deel van de Schoorlse Duinen van nature kort worden gehouden door de zeewind zijn deze dennenbomen hier veel beter tegen bestand en uitgegroeid tot een hoog bos en tevens windscherm. Daarnaast hebben ze een verdrogende werking waardoor het grondwaterpeil op sommige plekken is gezakt met maar liefst 1,5 meter. De natte duinvalleien, die hier van nature voorkomen in de duinen, zijn dan ook verdroogd en nagenoeg verdwenen. Mocht u het hele Natura2000 ontwerpbeheerplan willen lezen? Deze kunt u downloaden via deze link.

Provincie opdrachtgever, Staatsbosbeheer voert uit
Het weghalen van bomen in een klein deel van het gebied, uitsluitend aan de kustzijde, betekent dat de natuurlijke processen zoals de invloed van wind en op een aantal plekken ook stuivend zand hiermee weer ruimte krijgen. Ook wordt zo de natuurlijke overgang van west naar oost en dus vanuit zee, met jonge duinen (embryonaal duin, witte duinen) oudere duinen (grijze duinen), duinheiden en vochtige duinvalleien, duinstruweel en uiteindelijk bos weer hersteld. Het overige bos blijft natuurlijk behouden.

Voorbeeld natuurlijke overgang van west naar oost
Voorbeeld natuurlijke overgang van west naar oost

Het is een lange termijnproject in 3 fases van elk 6 jaar. In totaal stond op de planning om 141 ha bos te verwijderen; 45 ha daarvan zijn de afgelopen jaren al afgebrand. De komende 6 jaar gaat het om 34 ha, vooral het Leeuwenkuilbos. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van de werkzaamheden; Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit.

Herstellocaties duingrasland
Locaties waar duingrasland wordt hersteld. De donker groene boslocaties worden in de komende 6 jaar verwijderd. (bron: N2000 beheerplan Schoorlse Duinen)
reageren

geef een reactie

 • Boswachter Maarten
  2 december 2019 om 13:50

  Boswachtersblog Schoorlse Duinen is op het moment minder actief. Alle actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl

 • Jantine de Jong
  20 november 2019 om 17:31

  Ongelofelijk wat een vreselijke organisatie SBB is. Het wordt tijd dat vele mensen deze organisatie voor de rechter dagen. Wie begint er?

 • Judith
  5 november 2019 om 13:57

  De vernietiging van bomen op grote schaal is zeer slecht voor de gemoedsrust van menig mens, het kan tot gezondheidsklachten als depressies en slapeloosheid lijden….we zouden SBB een proces moeten aandoen, deze Boskap is indirect een aanslag op de volksgezondheid!

  • Rob
   30 december 2019 om 13:21

   Zoals bijna ieder bos in Nederland, is het bos in Schoorl kunstmatig aangelegd en onder meer bedoeld voor houtkap en bescherming van de duinen. Daar is het voor bedoeld. Ik vind verder beste Judith, dat wanneer je ij en ei niet onder de knie hebt, je beter niet over ingewikkelde zaken moet mee praten.

 • Maarten Alderliesten
  14 oktober 2019 om 08:54

  Wat een onzin verkoopt SBB. In een tijd van klimaatverandering moeten we zuinig zijn op bossen. Sinds jullie een commercieel bedrijf zijn gaat het niet meer om beheer, maar om winst door kap en verkoop van hout aan electriciteitcentrales

  • H. Ruijter
   19 november 2019 om 20:13

   Laten we toch stoppen met de biomassacentrale in Nederland.
   Geeft alleen lucht verontreiniging.
   Houtkap in de Amazone.
   Kap van eeuwen oude bomen in Amerika.
   Kappen van dennenbomen in schoorl voor alleen de winst onder de mom van natuur behoud.

 • Mariska de Wild-Scholten
  5 januari 2018 om 11:31

  Beste Laurens, In het profiel “Voorbeeld natuurlijke overgang van west naar oost” zie ik geen H2150/Duinheiden met struikhei. Is daar geen plaats meer voor omdat het te nat wordt?
  Groet, Mariska

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   9 januari 2018 om 14:20

   Beste Mariska,

   Het klopt dat hij daar niet in terug is te zien. Ik denk dat dit type uit de tekening is gelaten omdat het anders niet overzichtelijk meer is. Voor dit habitattype is namelijk de doelstelling behoud oppervlakte en kwaliteit. Dit type ligt daarnaast nagenoeg niet op plekken waar het mogelijk weer iets natter gaat worden.

   Met vriendelijke groet,

   Boswachter Laurens Bonekamp

 • Dini Wijninga
  4 februari 2017 om 16:56

  Beste Laurens Bonekamp,

  Tot mijn verbazing zag ik op een nieuw gekochte VVV kaart dat bijna alle bos ten noord-westen van de Hargerzeeweg op de kaart verdwenen is. Ook het gebied waar meerdere bunkers onder het zand zitten. Gaat SBB die opblazen, moeten we er tegenaan kijken of gaat dit een leuk speelterrein voor kinderen worden? Een natuurmuseum is misschien ook leuk is ook een goed idee.
  Graag uw reactie. Met vriendelijke groet,

  Dini.

 • Hans Egberts
  28 december 2016 om 23:35

  Beste Laurens,
  Ik begrijp de verontruste reactie van velen in Schoorl, Groet en omgeving (zie VK Opinie en debat 23 dec.). Ik begrijp ook het doel van het creëren van kalkrijke duingebieden achter de zeereep. Het Natura 2000 plan, zoals het er nu ligt, legt een te zware emotionele last op ons, de bevolking, om in te zien dat alles(?) zinvol is.
  Zo het misschien goed zijn om naast de actiegroep, mensen van IVN en KNNV bij een analyse van de effecten van fase 1 te betrekken. Op basis van deze analyse kunnen dan fase 2 en 3 aangepast worden.
  Vriendelijke groet
  Hans Egberts

 • Harm Kuipers
  28 december 2016 om 19:49

  Beste Laurens Bonekamp,

  Alles wat ik lees de laatste tijd in de media, verbaas ik me te vaak over het gebrek aan respect voor de mening van deskundigen en professionals. Ook in het geval van de plannen die Staatsbosbeheer heeft met de Schoorlse bossen. Ik steun die plannen dan ook van harte als recreant, natuurliefhebber, wandelaar en fietser gedurende het hele jaar. Ik kom regelmatig vanuit mijn woonplaats Amersfoort graag naar het prachtige duingebied.

  Zeker na het lezen van collum van Caspar Janssen in de Volkskrant, ben ik extra overtuigd dat jullie door moeten gaan met het goede werk.

  Groet Harm Kuipers

 • Roelof de Beer
  24 december 2016 om 10:28

  Beste Laurens

  Ik vind jullie insteek prima: natuurontwikkeling en kappen van vrijwel ecologisch dood bos in het buitenduin enerzijds en invulling van recreatiedoeleinden in de 800 ha resterend dennenbos anderszijds.

  Over smaak valt verder niet te twisten, als mensen duinen zien als een monotoon bos zonder uitzicht en zand dan hebben ze naar mijn idee een raar idee over hoe zo’n landschap er uit hoort te zien, maar, het mag. Jullie hebben als Staatsbosbeheer echter ook een natuurbeherende taak naast het tegemoet komen aan recreatie-belangen en ik hoop dan ook met vuur dat jullie de omvorming van het bos doorzetten! Succes!

 • Kees Zwirs
  23 december 2016 om 10:18

  Zoveel mensen genieten van deze natuur zoals die er nu uitziet. Waarom herstellen naar vroeger want waar eindigt “vroeger”. En voor diversiteit: laat een verbrand bos zichzelf herstellen i.p.v. dat de mens met grote graafmachines de restanten opruimt tot een stuifgebied.

 • stephan hensen
  13 december 2016 om 13:50

  laat de natuur gewoon zijn werk doen, iedereen vindt de bossen heerlijk en mooi – blijf af!
  Onderhoud de wandel en fiets paden en niet meer dan dat – kost relatief weinig en je kan de loop van de natuur volgen.
  Een brand moet je bestrijden maar doe daarna niets en bekijk hoe alles herstelt
  Pak de dader en straf streng – hou ons mooie bos nou zoals het is aub(smeek smeek)

 • Aard
  4 december 2016 om 21:10

  Hallo laurens ,ik hoor dat er aan een afspraak gewerkt wordt
  Via Joke
  Dus tot gauw

  Groet Aard.

 • Nel van Cleeff
  30 november 2016 om 18:05

  Niet doen,… Zonde van dit prachtige duingebied!

 • Chris
  30 november 2016 om 11:33

  Op dat laatste kaartje durven ze het zelfs nog ‘Bosontwikkeling’ te noemen…
  Wat een verachtelijk plan!!!

 • AJJ Engelbregt
  27 november 2016 om 18:52

  Laurens, ik begrijp niet goed hoe je het kunt hebben over ‘natuurherstel’ terwijl je juist bomen wil gaan kappen. En nog wel bomen die speciaal als levensgemeenschappen worden benoemd in de Ministeriële Beschikking waarin het gebied werd aangewezen tot Staatsnatuurmonument. Kappen wordt in die beschikking zelfs verboden.

 • Aard
  24 november 2016 om 18:17

  Laurens ik snap dat de mallemolen voor het bos kappen draait.
  Maar zie je niet zelf in wat voor mooi bos jullie hier voor opofferen
  Dat stuk aan de baaknolweg is een biotoop opzich ,in in mijn ogen heeft het bos ook recht op bestaan.
  Ook jij weet dat daar veel mensen wandelen en genieten ,en ik ken dan ook geen mensen die enig begrip hebben voor jullie aktie. Sterker nog je kan wel zeggen dat het draagvlak voor staatsbosbeheer onder de bewoners hier straks ver te zoeken is.
  Wij zijn bezig een petitie te houden voor behoud van onze bossen en ik hou je hier van op de hoogte als het goed is gaat in volgende week online onder schoorlsebossenmoetenblijven

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   1 december 2016 om 18:22

   Beste Aard,

   Wij begrijpen de emoties rondom de bomenkap heel goed en hebben hier meer dan begrip voor. Wij gaan graag open en transparant met jullie in gesprek om enerzijds spookverhalen op te helderen en om te verkennen waar we nader tot elkaar kunnen komen. Via facebook hebben wij jullie al proberen te benaderen. Hier nogmaals de uitnodiging om ons te benaderen.

   Wij horen graag van jullie.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp
   Boswachter Schoorlse Duinen

 • Richard Blom
  22 november 2016 om 21:52

  Dat kale maan-landschap naast de Schoorlse zeeweg wordt dus alleen maar groter zo te zien… Wat zullen de toeristen dit prachtig vinden!! En het mooie Baaknolbos gaat ook de vernieling in…. Echt ongelooflijk dat dit gaat gebeuren!

 • Ron Spee
  26 oktober 2016 om 19:15

  Laat de natuur toch zoveel mogelijk met rust en zijn gang gaan.
  Door de branden is er al veel verwoest.
  Dit is een van de mooiste gebieden van ons land met al zijn verscheidenheid aan
  bos en duin. Het is mooi en goed zo als het is!
  Dus ablijven! Het gebied is van ons allen!!

 • Hugo Meyer
  5 oktober 2016 om 21:34

  Beste boswachter,

  Vindt u het zelf niet ook enigszins onfris dat men Natura 2000 misbruiktom de voor mens, dier en milieu gevaarlijke megastallen te sanctioneren? Ik zie dit als het ergste geval van overheidscynisme dat ik tegen kwam in de veertig jaar die ik zelf bij de overheid gewerkt heb . Natura2000 staat voor natuurbehoud, inclusief de cultuur-historische waarde van natuur, en niet voor behoud van megastallen.. Het siert u natuurlijk dat u ook wat positieve kantjes ziet maar beseft u wel de cultuurhistorische waarde van dit gebied; leverancier voor hout voor de toenmalige Staatsmijnen? Zonder dit type bos was mijnbouw in ons land niet mogelijk! En beseft u wel de bijzonder grote waarde die juist deze enorme oppervlakte aaneengesloten bos heeft voor iedereen uit de nabijgelegen randstad ( en ver daarbuiten) die echte stilte, echte rust zoekt! Juist bos kan meer mense stilte en rust geven dan een open landschap waar men iedereen tegenkomt en al in de verte ziet lopen.
  Een wandaad als dit is niet goed te praten, op geen enkele manier., en zeker niet met megastallen. Wat heeft Gedeputeerde Staten van Noord Holland eigenlijk met megastallen? Daar zou ik best wel eens meer over willen weten. Wat is het volgende Noord-Hollandse bos dat gaat sneuvelen om deze reden? GS en PS van deze provincie moeten zich diep schamen.

  Als uitvoerend ambtenaar kunt u het niet helpen, vandaar toch
  met vriendelijke groet,
  Hugo Meyer

 • Marga Geurds
  27 september 2016 om 14:42

  Beste boswachters,
  Ik begrijp dat u een uitvoerende taak heeft maar bij het uitvoeren van die taak zou het mogelijk moeten zijn om te komen tot goede waarnemingen.
  Als ik door de duinen en de aangrenzende bebossing loop dan zie ik dat de natuur zich goed ontwikkelt en dat loofbomen hun plek gaan vinden. Loofbomen zijn hard nodig om om bij te dragen aan de CO2-verwerking. De natuur herstelt zich dus goed van de ingrepen die de mens in ons totale cultuurlandschap heeft gedaan. Veel van die ingrepen zijn zinvol geweest maar verwar a.u.b. niet het begrip ‘natuur’ of ‘natuurherstel’ met het feitelijk bedoelde cultuurlandschap.

  In uw bericht worden externe factoren (industrie, verkeer, etc) benoemd als ‘Pokon’ voor de duinen. De oplossing hiertegen in Natura 2000 is dan afplaggen en kaalslag.
  Wat is er voor het totaalplaatje simpeler dan het blokkeren van megastallen in onze leefomgeving opdat de duinen niet teveel pokon krijgen? Het afplaggen van duinen en de kap van bomen is toch bedoeld om de stikstofbalans omlaag te brengen. Als uitvoerend werknemer van Staatsbosbeheer mag u gerust de vraag stellen wat de zin daarvan nog is als de ‘winst’ die behaald wordt vervolgens direct wordt opgesoupeerd aan grote volumes kippenmest en koeienmest. Rendement is dan NUL voor uw werkterrein.

  Veel zinniger is het om niet langer te verschuilen achter de ergens ver weg bedachte besluiten van Natura2000 maar realistisch om te gaan met Parijs 2015. De hele wereld gaat zich inspannen om de CO2-uitstoot te beperken en/of op te vangen en op veel plaatsen worden hiervoor bossen herplant. En dan gaat Staatsbosbeheer bomen, en ook loofbomen, kappen omdat er brandnetels en bramen zomaar durven te gaan groeien!
  Het hele Staatsbosbeheer moet zich gaan zitten schamen.

  Laat de natuur zich ontwikkelen en met enkele grazers blijft het duin gerust open.
  Wat tegennatuurlijk is zijn de megastallen, een bron van dierenleed, onzichtbaar voor de consument.
  De beste bijdrage voor de natuur is eigenlijk een drastische beperking van de vleesconsumptie. Maar dat willen helaas nog te weinig mensen erkennen.

 • Robin Modder
  26 september 2016 om 16:54

  Beste boswachter van de Schoorlse duinen.
  Ik begrijpt dat u zich enthousiast moet doen overkomen voor dit onwenselijke plan van het rijk, anders kost waarschijnlijk uw baan.

  Maar het is overduidelijk dat hier industrie wéér voor gaat voor de natuur en uiteindelijk de volksgezondheid.

  Vroeger toen wij als kind altijd door de duinen zwierven had je nog een meeuwenkolonie.
  Vervolgens kwam SBB met het plan om vossen uit te zetten.
  Daarna was er geen meeuwenkolonie meer…
  Vervolgens waren er teveel vossen die alles in de duinen al hadden opgevroten, en bij boeren aan de schapen gingen vreten.
  Toen moesten de vossen weer afgeschoten worden.
  Weer later kwamen ze met ‘de Kerf’, een opening in de zeewering ‘de duinen’ wat ook een grote mislukking bleek te zijn.
  Ook voor de zeldzame plantjes en dieren.
  Nog veel later wordt er weer een enorme hoeveelheid bos gekapt voor ‘de wandelende duinen’. Wat ook nergens op sloeg.

  Mijn punt is; wanneer houd deze onzin eens op!
  Het gaat meestal over CO2 of zeldzame plantjes en beestjes, maar het is regelrecht geld verdienen of verkwisten over de rug van de natuur en belastingbetaler.

  Bovendien is wereldwijde zuurstofafname door boskap nooit een punt van discussie want daar wordt in directe vorm niets aan verdient.

  Ik ben overgens nooit teleurgesteld door de overheid en haar instanties, want het falen is geheel naar verwachting.

  Gegroet Robin Modder

 • Simon
  25 september 2016 om 22:41

  Leg mij, biologiedocent VWO, nog eens uit hoe bos stikstofoxiden in de lucht brengt

 • K. Piël
  24 september 2016 om 22:36

  Corsicaanse dennen horen van nature thuis in Corsica. Heel goed dat SBB de natuur herstelt naar een meer oorspronkelijker situatie, waardoor planten die hier inheems zijn weer hun groeiplaats hervinden. Dat is pas natuur beschermen.

  Die PAS echter is een doekje voor het bloeden. De landelijke politiek vertikt het nu eenmaal om iets te doen aan de ammoniakuitstoot door de agrarische industrie en de stikstofoxiden van de automobilist. Liever eeuwige symptoombestrijding, denkt de kortzichtige politicus. Maar daar staat Staatsbosbeheer geheel buiten.

 • Maria
  24 september 2016 om 09:40

  Dag Laurens,
  nog een vergeten opmerking
  Iedereen kan weten hoe de duinen er rond 1900 uitzagen
  Schoorl zag er toen ook heel anders uit, ook de kleinere bossen en het platteland. En ik meen te weten dat het oorspronkelijke landschap er in Noord Holland, laat ik mij daartoe beperken, voor een heel groot deel uit water bestond, dat is ooit ook drooggelegd. Dus kom vooral niet aan met “oorspronkelijk” in je argumentatie. Het blijven gewoon financiële belangen ook al zijn al die potjes bij de provincie en bij SBB gescheiden. Mij kun je echt niet overtuigen met deze argumentatie, die valt nl zo door te prikken en stikt de boel glad. Groet

 • Maria Groenewegen
  24 september 2016 om 08:16

  Dag Laurens, je uitleg op mijn 1e reactie las ik, die kende ik ook al vanuit andere berichten. Het voegt niets toe aan het feit dat ik het niet te verteren vind dat er hier bos gekapt gaat worden en er hierdoor wel van die foute, voor milieu en dier, megastallen gebouwd kunnen worden elders in de kop van Noord Holland. Ik vind jullie ‘hokjesdenken’, jouw ‘hokjesuitleg’ typisch iets wat dit verambtelijke land nog meer geld-gericht maakt. Laten we blij zijn dat door die branden niet nog meer bos verloren is gegaan en wij hier nog kunnen genieten van duinen EN bos.

 • Mirjam
  23 september 2016 om 14:52

  Ik vind het zo jammer dat er juist ontbost wordt in de gebieden nabij het strand waar je goed kan schuilen voor een regenstorm als vanuit de zee opeens het weer slecht wordt. Daar en tegen mis ik vergezichten op de hoge duinen nabij het dorp Schoorl. Door de dichte eenzijdige begroeiing wordt het uitzicht ontnomen. Wat meer diversiteit op de hoge duintoppen zou erg leuk zijn. Vriendelijke groet en interessant om te kunnen volgen, Mirjam

 • Peter Kaaij
  22 september 2016 om 17:23

  Ik mis in het ontroerende verhaal van Staatsbosbeheer en haar heldhaftige strijd tegen “de achteruitgang van de natuur” een simpele rekensom. Wat is de winst van “stikstof uit de natuur verwijderen” als je het verrekent met “ontwikkelruimte voor bedrijven” creëren, dus stikstof toevoeren?

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   23 september 2016 om 12:32

   Beste Peter Kaaij,

   Voor Staatsbosbeheer is er geen rekensom. Wij gaan hier ook niet over. De Programmatische Aanpak Stikstof(PAS) is een programma vanuit het rijk (Ministerie van Economische Zaken) en de provincies. Zij geven ons de opdracht om natuurherstelmaatregelen uit te voeren in Europees beschermde en waardevolle Natura2000 gebieden waar stikstof een bedreiging is voor de instandhouding van de kwetsbare natuur. Voor dit soort vragen kunt u zich dan ook het beste richten tot het bevoegd gezag, de provincie. Via http://pas.natura2000.nl/ vind u daarnaast alle informatie over de PAS en tevens contactgegevens voor een helpdesk.

   Wat betreft de natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen zijn deze plannen tot stand gekomen na een zorgvuldig en langdurig proces samen met provincie Noord-Holland, de lokale Klankbordgroep Natura2000, specialisten en gemeente. De natuurherstelmaatregelen waren al geformuleerd voordat de PAS werd ingesteld en dragen, zoals in het weblogbericht te lezen is, bij om de natuurlijke processen weer op gang te helpen zodat de natuur zichzelf weer duurzaam kan herstellen. Onafhankelijk van de PAS zijn deze natuurherstelmaatregelen in lijn met de gewenste ontwikkeling van de Schoorlse Duinen.

   Met vriendelijke groeten,

   Laurens Bonekamp
   Boswachter Schoorlse Duinen

 • Maria Groenewegen
  22 september 2016 om 08:50

  Dit klinkt mooi en aannemelijk, maar ……… Vreemd dat het verband er is met die megastallen in Noord Holland die er dan wel mogen komen en daar komen dan vast dan weer geldmiddelen door binnen die Staats Bosbeheer nu minder krijgt door de gekortte subsidies. En weten wij niet allemaal dat het ook zo slecht gaat met de ‘wereld’natuur door alle bossen die gekapt worden! En worden we ook niet steeds bestookt met berichten over hoe slecht het is voor ons leefmilieu , ook in Nederland, als er minder bomen zijn! Ik blijf het een onverkwikkelijke zaak vinden dat er nu plots een positieve uitleg is voor het kappen van een behoorlijk stuk bos, zeker met de koppeling naar die megastallen. Je kunt altijd wel positieve verklaringen hebben voor zaken die niet deugen. En natuurlijk heeft ieder zo zijn eigen belangen, maar dat dit ook hier bij SBB gebeurt vind ik erg betreurenswaardig. groet maria

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   23 september 2016 om 14:25

   Beste Maria Groenewegen,

   De Programmatische Aanpak Stikstof(PAS) is een programma vanuit het rijk (Ministerie van Economische Zaken) en de provincies. Zij geven ons de opdracht om natuurherstelmaatregelen uit te voeren in Europees beschermde en waardevolle Natura2000 gebieden waar stikstof een bedreiging is voor de instandhouding van de kwetsbare natuur. Dat er door deze PAS-maatregelen ook ontwikkelruimte “onstaat” voor bedrijven om uit te breiden klopt, alleen hebben wij hier als Staatsbosbeheer geen invloed op. Nogmaals, al deze maatregelen zowel natuurherstel als het uitgeven van ontwikkelruimte voor bedrijven vallen onder de PAS en zijn in opdracht van het rijk en het bevoegd gezag, de provincie. Staatsbosbeheer is uitsluitend de uitvoerder. Voor meer informatie over de PAS zie http://pas.natura2000.nl.

   Als Staatsbosbeheer staan wij wel achter deze natuurherstelmaatregelen. Deze plannen waren al opgesteld voor de PAS zijn intrede deed en zijn noodzakelijk om de kenmerkende natuur in de Schoorlse Duinen veilig te stellen en te verbeteren zoals in het weblog beschreven. Dit is een belangrijke taak voor ons aangezien de Schoorlse Duinen een Europees waardevol Natura2000 gebied is en het herstellen van de unieke en kwetsbare natuur bijdraagt aan behoud van de Europese biodiversiteit. Het is dus behoud en verbetering van de Europese natuur.

   Als Staatsbosbeheer hechten wij, net als bezoekers van de Schoorlse Duinen, veel waarde aan bomen en dennenbossen. Toch moeten wij soms keuzes maken die lastig en ingrijpend zijn, maar die zeker op de lange termijn noodzakelijk zijn voor het herstel van de kenmerkende natuur en unieke plant- en diersoorten in het gebied. Gelukkig houden we na alle natuurherstelmaatregelen (verspreid over 18 jaar) nog ruim 85% van het bos over in de Schoorlse Duinen. Ter vergelijking, toen Staatsbosbeheer in 1899 begon met het beheren van de Schoorlse duinen was er geen bos te vinden in de Schoorlse Duinen, alleen langs de randen (binnenduinrand). In ruim 100 jaar tijd is dat toegenomen met ruim 900 Ha (ongeveer 1800 voetbalvelden).

   De reguliere subsidie (Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)) die wij net als de (meeste) andere natuurbeheerders krijgen, is voor het reguliere beheer en onderhoud van de natuurgebieden. Deze reguliere vergoeding voor natuurbeheer staat los van de natuurherstelmaatregelen voor de PAS. Deze vallen niet onder dit “beheerpotje” maar is een investering (ook wel effect gerichte maatregel genaamd) om grotere natuurherstelmaatregelingen van uit te voeren.

   Het enige belang voor Staatsbosbeheer hierbij is dus uitsluitend het natuurbelang.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp
   Boswachter Schoorlse Duinen

  • André Kloer
   21 augustus 2019 om 11:44

   Ik deel de zorgen van Maria Groenewegen, en het antwoord van boswachter Laurens Bonenkamp op haar bericht hebben die vooralsnog niet weggenomen:
   de plannen lijken alleen te kijken naar de effecten op lokaal niveau: goed voor biodiversiteit van de Schoolse Duinen. Maar wat Is het effect van de kap van dit bos en de verbranding ervan als biomassa voor de CO2 uitstoot? We weten dat meer CO2 leidt tot opwarming van het klimaat en de schadelijke effecten daarvan op de biodiversiteit op land en in zee ver buiten de grenzen van de Schoorlse Duinen.
   Bomen kappen om meer stikstof uitstoot voor bedrijven mogelijk te maken lijkt me om die reden geen natuurbeschermende maatregel keuze. Het schijnt mij ook een tijdelijke maatregel. Leidt het niet tot wederom meer stikstof?
   Ik hoop dat het Rijk, de provincies en SBB het grotere plaatje niet uit het oog verliezen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog