www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Publieksdag plagwerkzaamheden in de Schoorlse Duinen

26 januari 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Zondag 5 februari kom je alles te weten over de herstelwerkzaamheden van de natte duinvalleien in de Schoorlse Duinen. Wij, de boswachters van Staatsbosbeheer staan voor je klaar en beantwoorden dan graag je vragen. Ook kun je de graafmachine van dichtbij aan het werk zien, de ecoloog alles vragen over de planten en dieren in de Schoorlse Duinen en kunnen kinderen meedoen aan een natuurquiz. Je bent tussen 11:00 en 14:00 uur welkom op de Mariavlakte langs de Dr. van Steinweg ter hoogte van de Mariaweg.

De afgelopen weken is op een aantal plekken in de duinen de bodem tot aan het grondwater afgegraven. Doel is het herstel van natte duinvalleien die hier een eeuw geleden nog op vele plekken voorkwamen. Waar natte en droge gebieden in elkaar overgaan, kunnen bijzondere planten- en diersoorten zich ontwikkelen. De graafwerkzaamheden zijn de laatste ingrijpende herstelmaatregelen na de branden in de periode 2009-2011.

Mariavlakte
Op 5 februari vinden de graafwerkzaamheden plaats op de Mariavlakte. Tijdens de publieksdag kun je met eigen ogen zien hoe de graafmachines hun werk doen. De boswachters en aannemer leggen uit hoe ze de duinen herstellen. Ook wordt gezorgd voor koffie, thee en warme chocomel. De Mariavlakte is alleen per fiets bereikbaar. Volg de aanwijzingen op de borden vanaf het Buitencentrum Schoorlse Duinen. Daar vandaan is het ongeveer 15 minuten fietsen.

Natuur mag nu zelf haar werk gaan doen
De werkzaamheden lopen voorspoedig en de eerste resultaten zien er veelbelovend uit. Je ziet dat het op enkele graaflocaties al echt nat is geworden. De basis voor herstel is gelegd. De natuur mag nu zelf haar werk gaan doen. Ik verwacht dat hier deze zomer al de eerste nieuwe planten hun plek hebben gevonden. En na 3-5 jaar kunnen wij misschien al wat zeldzamere planten tegenkomen zoals de Welriekende nachtorchis, Moeraswolfsklauw en Gagel. De werkzaamheden duren nog tot medio februari zodat voor de start van het broedseizoen de rust weer terugkeert in de Schoorlse Duinen.

Blijvende aandacht
Na deze maatregelen zijn wij er nog niet. We blijven de natuur de komende jaren af en toe een handje helpen voor meer variatie en meer ruimte voor natuurlijke ontwikkeling.

reageren

geef een reactie

 • Elles Kater fanmail
  28 januari 2017 om 21:20

  Wat fantastisch dat Staatsbosbeheer de saaie Schoorlse natuur wil vernietigen, veranderen, verkwanselen. Zoals het is, is het niet goed. Je hoeft het echt niet te onderzoeken ofzo. Wat heeft natuuronderzoek ons nou gebracht? Maak alles rigoureus anders. Wat heb je nou aan heidevelden? Wat heb je aan paddenstoelen? Een humuslaag? Wat heb je aan schoonheid? Weg ermee. En met graafmachines en groot materieel maak je pas écht natuur.
  Doorgaan jongens en mijn compliment hoor voor dit jubelverhaal. Het lijkt haast door een snelle reclamejongen in elkaar gezet. Bravo en trek je niets aan van dat stelletje irrationele bewoners. Geef ze warme chocomelk en laat ze met eigen ogen zien hoe de graafmachine de foute natuur herstelt. Als dat ze niet overtuigt dat je de natuur af en toe een handje moet helpen, wat kun je dan nog meer doen?
  En wanneer komt nu eindelijk dat extra lange mtb-parcours met zijn 64 kruisingen met wandelpaden? Dat parcours zal de natuur zeker een dienst bewijzen.

 • Hans Nieman
  27 januari 2017 om 11:38

  Mijn complimenten voor jullie visie en aanpak van de Schoorlse duinen na de grote branden. Er is een oud spreekwoord dat zegt: “In de brand, uit de brand”. Ik zie de diversiteit duidelijk toe nemen van het landschap en daar ben ik heel blij mee.
  Waar ik aandacht voor wil vragen, is de invloed van de mens op het natuurgebied “de Schoorlse duinen”. Aan de ene kant helpen “Wij: de mens” de natuur een handje, aan de andere kant zijn wij ook natuur. Wat wil ik hiermee zeggen. De mensen die de natuur een handje helpen moeten in het oog houden, dat de mens die de natuur betreed ofwel in naam “de recreant” ook zijn sporen achter laat. Niks mis mee! (De recreant schept ook diversiteit in de natuur).
  Natuurhelpers, blijf goed kijken, dat je op termijn weer niet allerlei beperkende maatregelen moet gaan nemen, tegen de mens als recreant, omdat de natuurhelpers, de Natuur te veel geholpen hebben, waardoor het te kwetsbaar wordt voor de mens (de recreant) en je zijn natuurbeleving weer moet gaan inperken.
  Met vriendelijke groeten,
  Hans Nieman

 • Christina van Stroe
  26 januari 2017 om 11:15

  U schrijft dat Staatsbosbeheer de natuur in de Schoorlse duinen “af en toe een handje gaat helpen”. Volgens uw eerdere berichtgeving zal echter het plan Natura 2000 door SBB worden uitgevoerd . Dat plan bevat bijzonder ingrijpende maatregelen die gedurende een periode van drie keer zes jaar zullen worden uitgevoerd. Op grond van plan Natura 2000 heeft Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de strook langs de zeereep van anderhalve km breed zo veel mogelijk terug te brengen in de staat van een eeuw geleden. Voordat er 8o jaar geleden dennen werden aangeplant om het stuifzand vast te houden was het daar een grote zandbak met stuifduinen, wat natte valleien en zeldzame planten. De werkzaamheden zullen volgens dit plan bestaan uit het verwijderen van helm langs de zeereep; stuifkuilen graven, plaggen om natte valleien te creëren en meer begrazing van runderen . Omdat volgens dit plan dennen teveel water gebruiken en stikstof uitstoten, worden tevens de dennen gekapt en hun wortels uitgraven van de drie dennenbossen: het Leeuwenkuilbos; het dr. Steijnbos en het Baaknolbos . Eerder liet SBB weten dat het kappen over twee jaar zal starten , te beginnen met het Leeuwenkuilbos. Dat valt toch niet onder “af en toe de natuur een handje helpen” ? Ik geloof niet , dat de terugkeer van het oude landschap van stuifduinen langs de zeereep met de winst van zeldzame planten en minder stikstof , de vernietiging waard is van het huidige landschap met verlies van zeldzame vogels, paddenstoelen, korstmossen en veel zuurstof.
  Dat veel mensen deze overtuiging delen , blijkt uit het feit dat de petitie “Schoorlse bos moet blijven” al bijna 14000 handtekening telt.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog