www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Mooiste perceel in de Hazepolder, nog mooier

22 maart 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Eindresultaat herinrichting Hazepolder

Eindresultaat herinrichting Hazepolder

Afgelopen maand zijn de werkzaamheden aan de Hazepolder, vlak achter de Hondsbossche- en Pettemerzeewering afgerond. In 2016 is er door Staatsbosbeheer 3 ha grond aangekocht om het natuurgebied robuuster te maken en de natuurkwaliteit te verbeteren. De herinrichting van dit “mooiste” perceel in de polder bied perfecte omstandigheden voor een gevarieerd en soortenrijk zilt grasland.

Uniek brak milieu
Door de ligging direct achter de voormalige zeedijk is er een uniek brak milieu ontstaan. Het grondwater wat hier naar boven komt, wordt beïnvloed door het achtergebleven zout in de ondergrond en het zoute water van de Noordzee. Hierdoor ontstaan er zilte omstandigheden wat kansen biedt om het zilte grasland weer te herstellen. Door inpoldering en het wegvallen van periodieke overstromingen vanuit zee is veel van deze bijzondere natuur verloren gegaan. Het is dus uniek dat dit hier nog hersteld kan worden.

Situatie voor de herinrichting
Situatie voor de herinrichting

Inrichting als natuurgebied
Het voormalige weiland van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was in gebruik voor beweiding met paarden en schapen. Hiervoor stond er een paardenstal, paardenbak en lag er verharding. Om de natuur optimaal de kans te geven om zich te ontwikkelen, zijn alle bouwwerken en verharding verwijdert. Daarnaast is de met puin opgevulde bovenlaag afgegraven en is er een poel gegraven voor amfibieën. Dit biedt de juiste uitgangssituatie zodat plant- en diersoorten die thuishoren in dit zilte milieu zich hier optimaal kunnen ontwikkelen.

Werkzaamheden herinrichting
Werkzaamheden herinrichting

Mooiste perceel in de polder
De werkzaamheden zijn zorgvuldig voorbereid. Voorafgaand aan de werkzaamheden is het gebied door ecologen onderzocht om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling te toetsen. Het vele reliëf, verschillen in vegetatie en de aanwezigheid van zilte planten maakt dat het is beoordeeld als “mooiste perceel in de polder”. Hierdoor heeft het gebied veel potentie om nog mooier en gevarieerder te worden zodat soorten zoals aardbeiklaver, klein schorrenkruid, melkkruid en zelfs zilte schijnspurrie hier weer terug kunnen keren.

Zilte schijnspurrie (Foto: wildeplanten.nl)
Zilte schijnspurrie (Foto: wildeplanten.nl)
Melkkruid (foto: Willie Riemsma)
Melkkruid (foto: Willie Riemsma)

Natuur Netwerk Nederland
De Hazepolder, maakt samen met de Harger- en Pettemerpolder, Abtskolk en naastgelegen duingebieden onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Dit perceel is een schakel die de verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt en robuuster maakt. Soorten kunnen zich hierdoor beter verspreiden. Voor de inrichting maakt Staatsbosbeheer gebruik van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) van de provincie Noord-Holland. Wij nodigen jullie natuurlijk van harte uit om hier zelf een kijkje te komen nemen!

reageren

geef een reactie

  • Gosse Wijma
    22 maart 2018 om 12:08

    Hoi Laurens,

    Wat mooi dat SBB dit heeft kunnen realiseren. Wij (Ad en Anneke den Ouden en ik) hebben in de Hazepolder c.a. op verzoek van Leon in het voorjaar 2015 een BMP gedaan. Deze nieuwe inrichting zal de vogelstand en broedgelegenheid stimuleren lijkt mij. We zijn benieuwd. Wellicht in de toekomst deze BMP herhalen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog