www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Nieuwe website bundelt alle informatie over natuurherstel Schoorlse Duinen

8 juni 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

Website Natuurherstel Schoorlse Duinen

Alle informatie over werkzaamheden en natuurherstel in de Schoorlse Duinen is bij elkaar gebracht op een nieuwe website: schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl. Op de website staat uitleg over het hoe en waarom van de werkzaamheden en kunnen bezoekers onder andere reageren op nieuwsberichten.

Tot nog toe stond informatie verspreid op verschillende locaties. Met deze nieuwe website hebben we alle informatie gebundeld. Naast informatie over achtergronden van het natuurherstel in de Schoorlse Duinen, worden er ook nieuwsberichten geplaatst. Hierop kunnen mensen reageren met vragen aan Staatsbosbeheer en met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Wij verwachten veel van de reactiemogelijkheid op de site en hopen dat de mensen deze gaan gebruiken. Als we beter weten welke vragen er spelen, kunnen we hierop sneller reageren. Hopelijk draagt dit ook bij aan een beter en vooral duidelijk beeld van onze opgave in de Schoorlse Duinen.

Nieuwe communicatieaanpak
De website past in de nieuwe communicatieaanpak die wij voor ogen hebben in de Schoorlse Duinen. We vinden het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn en weten waarvoor we staan in de Schoorlse Duinen. Zo zijn we dit voorjaar gestart met duindialogen waar geïnteresseerden buiten met elkaar en met de boswachter in gesprek kunnen gaan over het bosbeheer. Later dit jaar willen we die weer organiseren. Ook ga ik regelmatig met de camera op pad om uitleg te geven over het gebied en onze keuzes in beheer. Al deze zaken komen samen in deze nieuwe website.

Draagvlak
Staatsbosbeheer gaat de komende jaren een pakket aan maatregelen uitvoeren om de duinen weer gezond te maken zodat bijzondere planten- en diersoorten kunnen terugkeren en worden behouden. Draagvlak onder de gebruikers en de omgeving is daarbij een van de succesfactoren. De nieuwe centrale website ziet Staatsbosbeheer als een belangrijke stap om de communicatie te verbeteren.

Je vind onze nieuwe website via: schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog