www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Locaties natuurherstelmaatregelen Schoorlse Duinen in beeld gebracht

19 juli 2018 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Natuurherstelmaatregelen Schoorlse duinen najaar 2018 totaal

Natuurherstelmaatregelen Schoorlse duinen najaar 2018 totaal

Vanaf dit najaar wordt er gestart met de uitvoering van de eerste herstelmaatregelen die de Schoorlse duinen weer gezond en veerkrachtig maken. Er komt meer ruimte voor open duinen en delen van heidevelden worden verjongd. Hiervoor is het nodig dat het Leeuwenkuilbos en het Dr. van Steijnbos worden verwijderd en de bovenste planten- en bodemlaag op enkele plekken in de heide wordt weggehaald. Twee onafhankelijke adviesbureaus hebben de exacte begrenzing van deze maatregelen in beeld gebracht.

Het onderzoeksrapport en de volledige overzichtskaart met de locaties van de werkzaamhedenis te vinden in het nieuwsbericht op de website https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/.  Een uitsnede van de overzichtskaart met de exacte locaties van de maatregelen is te vinden jullie op de onderstaande kaart.

Natuurherstelmaatregelen Schoorlse duinen najaar 2018 totaal
Natuurherstelmaatregelen Schoorlse duinen najaar 2018 totaal

Meer ruimte voor open duin
Door de westelijke naaldbossen in de Schoorlse Duinen te verwijderen ontstaat er weer meer ruimte voor open duin. Op deze plekken gaat de invloed van wind vanuit zee toenemen zodat het gebied landinwaarts op een natuurlijke wijze open blijft. Omdat we na het weghalen van de bomen ook de wortels en de voedselrijke toplaag verwijderen creëren we een voedselarme omgeving. Hierdoor ontstaat de juiste uitgangssituatie om de achteruitgang van soorten die afhankelijk zijn van het open duin te stoppen en kunnen deze zich weer volop ontwikkelen.

Werkzaamheden herstel open duin najaar 2018/ voorjaar 2019

Verjongen duinheide
Om de natuurkwaliteit van de duinheide in de Schoorlse Duinen te verbeteren gaan we chopperen. Dit doen we op plekken waar kraaiheide domineert of het merendeel van de heide eenzelfde leeftijd heeft. Op deze locaties verwijderen we de plantenbegroeiing en een deel van de voedselrijke humuslaag. Op de voedselarme bodem kan de struikheide zich herstellen, maar ook kruiden en grassen zoals zandblauwtje en schapengras kunnen weer terugkeren. Mossen als rendiermos en rode heidelucifer hopen wij daar weer terug te zien.

Werkzaamheden structuurrijke heide
Werkzaamheden structuurrijke heide

Vervolgstappen
Een hydrologisch onderzoek naar het effect van de herstelmaatregelen op de grondwater-huishouding op de langere termijn loopt op dit moment nog. Staatsbosbeheer laat dit onderzoek uitvoeren omdat bewoners uit de omliggende dorpen hierover vragen en zorgen hebben. Zodra dit onderzoek is afgerond, delen we de resultaten. De komende tijd worden de benodigde vergunningen voor de herstelmaatregelen aangevraagd en afspraken met aannemers gemaakt over de uitvoering.

Natura 2000 beheerplan
Het weghalen van de westelijke naaldbossen en het chopperen van delen van de heide zijn enkele maatregelen uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen uit 2016. De Schoorlse Duinen zijn een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de Europese biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. Staatsbosbeheer voert de herstel maatregelen uit in opdracht van de provincie Noord-Holland die de maatregelen financiert.

reageren

geef een reactie

 • Willem
  1 december 2019 om 10:03

  Volgens mij zijn jullie daar helemaal de weg kwijt door bos te gaan kappen. T is juist divers de natuur. Afwisseling van duin en bos.
  Vanmorgen, 1-12 bij vroege vogels, werd nog gesproken om planten van bomen te bevorderen. En jullie gaan kappen. Hoe droevig is dit.

  • Cees
   3 december 2019 om 11:21

   Het kappen van bomen heeft maar één doel en dat is het behouden en versterken van de unieke natuur. Door het weghalen van een heel klein stukje dennenbos (2% van het totaal) wordt de kans vergroot dat verschillende dieren en planten daar kunnen voortbestaan en minder worden bedreigd. Dat is dus niet droevig maar echt heel erg geweldig.

 • Gerard Stijn
  10 september 2019 om 10:27

  Kappen met kappen graag. Dit is een prachtig duingebied met de dennenbomen die het nog mooier en bijzonderder maken. Ik ben er afgelopen week geweest en heb het gebied goed kunnen bekijken. Het is wonderschoon en vele mensen genieten van de heerlijke schaduw die de bomen geven. Ook halen ze voor ons CO2 uit de lucht. We hebben deze bomen nodig en niet alleen wij als mens maar ook de vogels die erin verblijven en hun nestje bouwen. Als die bomen gekapt worden, zullen er veel mensen wegblijven waaronder ik zelf. Het gebied zal zijn charmes verliezen. Het is gewoonweg een grof schandaal hoe SBB keer op keer onze natuur naar de vernieling helpt met allerlei achterhaalde redenen zoals biodiversiteit en Natura 2000. Wij hebben bomen nodig geen biodiversiteit. Die is er al genoeg in de duinen. Het maakt me ziek dat SBB deze waardevolle bomen wil gaan neerhalen. Die natura 2000 is een smoes om bomen te mogen blijven kappen waar SBB het wenst. De houthandel brengt SBB heel veel geld op. Dit is de voornaamste reden van de kap. De zogenaamde biodiversiteit en Natura 2000 gezeur komt SBB dan heel goed uit. Niet echt onbelangrijk is dat de PAS regeling van de baan is dus het lijkt mij dat er in deze tijd waar stikstof meer en meer onze vijand wordt GEEN bomen gekapt mogen worden. Dus SBB doe je plicht en blijf met je handen van onze bomen af!!!!! Wij willen geen stuifzand, geen zandbakken maar BOMEN!!

  • Cees
   3 december 2019 om 11:32

   Gerard,
   “Wij hebben bomen nodig, geen biodiversiteit” en die bomen voor C02 en voor vogeltjes. Deze bomen halen slecht CO2 uit de lucht. Daar zijn bijvoorbeeld loofbomen veel geschikter voor. Deze dennen die je omarmt halen vooral zoveel grondwater uit de grond (1 meter) dat de duinplassen droogvallen en vogeltjes als de tapuit het niet meer overleven. En niet alleen de tapuit is de sigaar. Met het weghalen van 2% van de dennenbomen kunnen ze al een hele slag maken. Tenslotte is Natura2000 geen smoes maar een slimme en goede afspraak om op europees nivo de natuur te verbeteren zodat er meer soorten landschappen, dieren, planten en bomen kunnen blijven bestaan; biodiversiteit dus. Ik weet niet wie WIJ is in “Wij willen geen stuifzand, geen zandbakken maar BOMEN” maar ik niet en andere natuurliefhebbers ook niet. WIJ willen gezonde, mooie diverse en fraaie natuur liever dan een paar dennenbomen.

 • Rene Oldenbeuving
  19 juni 2019 om 23:28

  Stomverbaast lees ik dat Staatbosbeheer bossen kapt in Schoorl met als argument dat dennen er van nature niet zouden passen. Sorry, ik zat even onder een steen en kom niet direct uit de regio.

  Ik bezoek de Schoorlse duinen zo nu en dan en voel me dan op de mooiste plek van de wereld; ook vanwege de dennen.

  Vrijwel heel Nederland is een cultuurhistorisch land met haar geheel door mensen handen gecreëerde landschap. Als iemand vindt dat dennen niet in de Schoorlse duinen horen, omdat mensen handen (bestuurd door mensen harten en hoofden) dit ooit mogelijk hebben gemaakt, dan heeft deze persoon niets van de Nederlandse (natuur) geschiedenis begrepen.

  Ik wens Staatsbosbeheer veel, maar vooral meer, wijsheid. Vraagje aan hen: Gaan jullie ook alle bomen terug planten die in onze Gouden Eeuw gekapt zijn voor de scheepvaart? Of alle polders weer vol laten lopen? Zomaar wat natuur origine getrouwe suggesties.

  Groet, René

  • Cees
   3 december 2019 om 11:47

   René,
   Je hebt natuurlijk volkomen gelijk dat teruggrijpen op het verleden geen argument is om natuur te wijzigen. Er is in Nederland tenslotte geen cm² origineel; wij hebben 100% van onze land zelf gemaakt. En dat ingrijpen doen we nog steeds elke dag. Welkom in Nederland.
   Wel is het zo dat je onbedoelde effecten van die ingrijpens kan proberen te corrigeren door …idd ingrijpen. De dennen – ooit goed bedoeld geplant- onttrekken teveel water waardoor unieke natuur met alle beesten en planten die daar bij horen, wordt bedreigd. Als SBB voor bezoekers zoals jij die natuur toch wil behouden door ….in te grijpen, dan ben ik reuze blij. En als we straks de koeien in het voormalig oostblok hebben, mogen ze van mij ook de polders onder water plaatsen.

 • Kees Piël
  3 augustus 2018 om 00:10

  Deze plannen van Staatsbosbeheer passen echt in het kader van de natuur bescherming zoals die internationaal wordt beleden. Die richt zich op het meest kenmerkende van een natuurlijk landschap, in dit geval het Hollandse duinlandschap. Behoud van Corsicaanse dennen die hier van nature niet thuishoren past daar bepaald niet in.

  Het is puur natuurherstel. Wat niet past zijn de sporten, zoals dat mountainbiken. Geef die sportlui een overbodige akker kado en laat ze die met een bulldozer omvormen tot een mtb-paradijsje. Maar misbruik daar niet de rust en stilte voor van een zeldzaam natuurterrein. Leve de stichting Natuurbelang die een nieuwe route dwarsboomt met processen.

  • Roy
   5 augustus 2018 om 13:25

   Beste Kees, hardlopers, fietsers, wandelaars, hondenbezitters, struiners etc etc hebben één ding gemeen in de Schoorlse duinen, het zijn allen natuurliefhebbers en ze vertoefen graag in het duin en het bos. Opmerkingen als geef mountainbikers een akker raken kant nog wal, ik geloof dat je “vriend” Harry het zelfs ooit had over een industrieterrein ….. zo plaats je jezelf buiten elke discussie. Ben je objectief dan zet je er een groot hek om en blijf je ZELF ook weg, wil je minder overlast voor de naruur richt je dan op wandelaars, veruit de grootste groep en veroorzaken de meeste overlast voor de natuur. Of zorg als weldenkend mens dat iedreeen op een nette en mooie manier van deze prachtomgeving kan genieten. De zonnetrein voor de minder mobiele mensen, de voetpaden, de fietspaden, de paardenpaden en de MTB paden voor een ieder die op een ecologische manier wil en moet kunnen genieten. Het vanuit de ene groep naar de andere groep wijzen getuigd van een gebrekkig inlevingsvermogen en dat is jammer …… ik ga weer naar buiten (nu toevallig wandelen met de kinderen die het ook geweldig vinden bij SBB).

  • jaap beentjes
   11 april 2019 om 10:28

   Wij hebben van Wijk aan Zee tot Den Helder de grootste zandvlakte van Nederland, en als het stormt stuift het en de zee buldert de wind loeit en dit bij elkaar is geweldig om mee te maken.En dan met dezelfde storm die buldert door een dennenbos lopen. Duindorpers zijn Dennebosbewoners en strandliefhebbers. Dennenbosbewoners willen dennenbos. Net als Amazone bewoners dat gebied in takt willen laten.Over 20 jaar zeggen ze, kunnen we de daders van het slopen van het bos,nog voor deze misdaden berechten.

  • Maartje
   4 januari 2020 om 23:31

   Kees, ik sluit me volledig aan bij Roy. Mountainbikers zijn stille sporters, je hoort ze nagenoeg niet, ze laten geen rommel achter en laten het bos intact. Iedereen heeft recht om van de natuur te genieten, zet niet 1 groep weg. Wandelaars maken vele malen meer herrie, afval en schade. Richt je energie liever op voorlichting van deze groep.

  • Aard
   1 augustus 2018 om 18:39

   Het Leeuwenkuil bos: het bos dat zo ongeveer links op het eind van de Schoorlse Zeeweg ligt met zijn prachtige silouet. Gezichts bepalend voor Schoorl. Het enige bos in de omgeving dat een permanente natte duinvallei heeft die er van nature aanwezig is.
   Waar de dennen machtig mooie volle kruinen hebben die je even heerlijk uit de wind zetten op de fiets. Het bos waar het huidige mountainbikeparcout doorheen loopt.
   Dat om de kap moet worden verlegd.
   Wie is niet verliefd op dit prachtige stukje natuur?
   Voor ons staat het dan ook helemaal niet vast dat het gaat verdwijnen, we zullen nog vele acties voeren om de kap van dit gezonde bos te voorkomen.
   Ik zou zeggen: mensen die niet voor het kappen van dit gezonde en mooie stuk bos zijn, doe mee met Schoorlsebosmoetblijven.nl en laat van je horen!
   Vriendelijke groet Aard

  • Berd van Petersen
   19 september 2018 om 18:20

   Ik vind het uitermate vreemd dat een goed functionerend bestaand ecosysteem moet worden gesloopt om er stuifduinen voor terug te krijgen. Verzuring van de duinen zou door deze maatregel worden tegengegaan.
   Voor die verzuring moet je zijn bij de grootschalige agrarische bedrijven in Noord-Holland.
   Wat ik ook stuitend vind is het negeren van de wensen en zorgen van veel omwonenden. Die waarderen juist het bestaande natuurgebied en zijn eigenlijk ook “stakeholders” van dit gebied.
   Als ik kijk naar de gebieden die inmiddels al zijn ”gesaneerd” hou ik mijn hart vast. Na 4 jaar zien die er nog steeds uit als een dorre woestijn, er is nauwelijks sprake van stuifduinen en de eerste vergrassing treedt al weer op.
   Mijn conclusie is dan ook STOP de sloop van de Schoorlse duinen.
   Er zijn genoeg andere manieren om de biodiversiteit te bevorderen.
   Bovendien hebben we in deze tijd van wereldwijde opwarming juist MEER bomen nodig, niet minder.

   Vriendelijke groet
   Berd van Petersen

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog