www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Duindialoog in de Schoorlse Duinen

7 juni 2021 Boswachter Samuelle van Deutekom in Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer voert in het najaar van 2022 een dunning uit in een deel van de Schoorlse Duinen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het Natura 2000 meerjarenplan om de biodiversiteit in het bos te vergroten. Om de werkzaamheden verder toe te lichten, organiseren de boswachters van het gebied in juni de Duindialogen bosbeheer. Geïnteresseerden kunnen de boswachters in het veld ontmoeten om vragen te stellen en aandachtpunten met de boswachters te delen.

Bosomvorming Schoorlse Duinen
In het noordoosten van het bosgebied wordt in het najaar van 2022 een dunning uitgevoerd. Het betreft een deelgebied van zo’n 75 hectare, waar Staatsbosbeheer een deel van dennenbomen gaat weghalen, om ruimte te maken voor meer loofbomen. Dit doen we omdat we zo het bos omvormen van een monotoon dennenbos naar een gevarieerd, natuurlijk en gemengd bos. Dit vergroot de biodiversiteit en tevens de weerbaarheid van het bos. Het is onderdeel van een meerjarentraject, waarin elke paar jaar dennen worden weggehaald voor meer ruimte voor loof. Het resultaat wordt een Atlantisch duinbos met meer soorten bomen, planten en dieren.

     

Ga met de boswachter in gesprek
Dit natura 2000 gebied is één van de natuurparels van ons land en een zeer geliefd gebied voor vele bezoekers. Staatsbosbeheer wil daarom mensen meenemen in de afwegingen die wij als organisatie maken met deze dunning.  In 2019 zijn wij hiervoor de duindialogen gestart en we organiseren nu weer de mogelijkheid om de boswachter te spreken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: naar welke aspecten wordt er gekeken in het bos, welke variatie in planten- en diersoorten zien wij in de huidige bossen en hoe zorgen we voor meer biodiversiteit in de bossen. Ook bekijk je plekken die eerder gedund zijn en goed laten zien hoe het bos er enkele jaren later uit ziet. De duindialogen wordt georganiseerd voor het Platform Schoorlse Duinen, de Duinstichting en alle andere geïnteresseerden.

Duindialogen
Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit. De Duindialogen bosbeheer worden georganiseerd op vrijdag 25 juni. Heef u interesse? Meldt u zich dan aan via boswachtersschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl. Aanmelden is nodig i.v.m. de geldende corona maatregelen.

Fotograaf: Alieke Datema
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog