www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Berichten met de tag:
natte duinvalleien

Schoorlse Duinen

Herstel natte duinvalleien, 1 jaar later

De afgelopen maanden heeft het nogal veel geregend. Hoog tijd dus om te kijken hoe de vorig jaar herstelde duinvalleien er bij staan. In deze BoswachtersVlog neem ik jullie mee naar de herstelde plekken aan de Wilhelminalaan en de Fortblink.

lees meer
Schoorlse Duinen

Schoorlse Duinen hersteld na branden

Met het vertrek van de graafmachines uit de Schoorlse Duinen, begin maart, wordt een ingrijpende herstelperiode afgerond. De plagwerkzaamheden waren de laatste grote werkzaamheden om de duinen na de branden in de periode 2009-2011 weer een gezonde toekomst te kunnen geven.

lees meer
Schoorlse Duinen

Graafwerkzaamheden voor natte duinvalleien in de Schoorlse Duinen gestart

Afgelopen week heeft Staatsbosbeheer op verschillende plekken in de Schoorlse Duinen voorbereidingen getroffen voor plagwerkzaamheden. Er zijn onder andere rijplaten gelegd en borden met omleidingen geplaatst. De daadwerkelijke plagwerkzaamheden zijn deze week gestart en vormen de laatste ingrijpende herstelwerkzaamheden na de bosbranden in de periode 2009-2011.

lees meer
Schoorlse Duinen

Graven voor herstel natte duinvalleien

Vanaf halverwege november gaan we op verschillende plekken in de Schoorlse Duinen plaggen. De bodem wordt tot aan het grondwater afgegraven. Doel is het herstellen van de natte duinvalleien, waar grondwater in natte perioden aan de oppervlakte komt en vele bijzondere planten- en dierensoorten zich kunnen ontwikkelen. De werkzaamheden nemen twee tot drie maanden in beslag en kunnen plaatselijk voor overlast zorgen.

lees meer
Aan Zee

Kansen voor duinviooltje aan de Adriaan van der Weijdeweg

Staatsbosbeheer is deze week begonnen met het opschonen van de duinvalleien aan de Adriaan van der Weijdeweg. Door verschillende menselijke invloeden zijn de typisch Zeeuwse duinvalleien dichtgegroeid. Met deze werkzaamheden zorgen we voor kansen voor soorten als veldleeuwerik en tapuit.

lees meer
Texel

Het Grote Vlak op Texel, een van de grootste natte duinvalleien

In het zuidelijk deel van het Nationaal Park Duinen van Texel ligt misschien wel de grootste natte duin-vallei van Nederland, de naam Grote Vlak is dan ook niet zo vreemd voor dit gebied. De naam wordt wel afgekort tot ’t Vlak, maar ook Hoorn-der Vlak of Hoornsche Vlak, naar het dorp Den Hoorn worden wel […]

lees meer
Texel

Herfsttijd is maaitijd in de Duinen van Texel

In de herfst is het tijd om natte duinvalleien en bloemrijke graslanden te maaien. Zonder maaien of begrazen ontwikkeld zich langzaam een duinbos. Ook mooi, maar niet overal. Veel van de planten en dieren die bijzonder zijn in de duinen komen juist in deze gebieden voor. De natuur heeft in Nederland niet zoveel ruimte dat […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog