www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Een soort Oerol op de Boschplaat

15 mei 2012 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Op donderdag 10 mei hebben de Terschellinger boeren hun jongvee weer losgelaten in natuurgebied De Groede op de Boschplaat. Ongeveer 150 koeien en 15 paarden kunnen hier tot in de herfst vrij rondlopen. “Een mooie samenwerking tussen boeren en Staatsbosbeheer”, zo zegt Egbert Zorgdrager van de vereniging Agrarisch Belang Terschelling (ABT). Afgesproken is nu dat de boeren opnieuw de komende jaren het beheer dit 380 ha. grote natuurgebied op zich gaan nemen met hun vee.

[slideshow]

Omdat De Groede al meer dan 100 jaar op bijna dezelfde wijze begraasd wordt, is er een interessante en stabiele situatie in de natuur ontstaan. De grazende dieren zorgen voor een korte grasmat. De vlaktes met kort gras zijn voor duizenden Rot – en Brandganzen een belangrijk voedselgebied. Vooral in het voorjaar profiteren de boeren hier ook van omdat deze ganzen dan niet op hun grasland in de polder komt eten.
Door de begrazing is een goede vergelijking mogelijk van de ontwikkeling van kwelders in onbegraasde en begraasde stukken. Zo blijken bepaalde zeldzame plantensoorten zoals Gesteelde zoutmelde vooral in het begraasde gebied voor te komen en bv. de bekende Lamsoor alleen in de onbegraasde delen van de Boschplaat.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog