www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Let op! Strandbroeders!

15 mei 2013 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

uitsnede bontbekplevierIn mei leggen alle vogels een ei, zo ook de broedvogels op het strand. Vorig jaar mei schreef ik ook al een stukje over de bontbekplevier, scholekster, sterns en de strandplevier die de rustige stukken strand van het eiland opzoeken om hun eieren uit te broeden.

Voor deze vogels wordt het in Nederland steeds moeilijker om geschikte nestplekken te vinden en hun jongen groot te brengen. De afgelopen jaren kwam er begin juni steeds een hoog tij water waardoor een deel van de legsels verloren ging. Daar hebben we weinig invloed op. Waar we wel invloed op hebben is de rust op het strand. Deze vogels worden makkelijk verstoord. De vogels zelf (maar ook hun nesten) zijn erg onopvallend waardoor wandelaars de beestjes vaak niet in de gaten hebben en ze (per ongeluk) opjagen.

Hier gaan we dit jaar wat aan doen. Op de Noordsvaarder plaatsen we al jaren informatiepaneeltjes rondom de kolonie van de dwergsterns. Dit jaar trekken we het breder en gaan we ook informatiepaneeltjes plaatsen op andere geschikte delen van het strand waarbij we recreanten vragen het achterliggende broedgebied zo min mogelijk te verstoren en hun hond aan de lijn te houden. Het blijft dus voor iedereen gewoon mogelijk om over het strand te lopen, maar liever langs de waterlijn en niet dwars door de aangegeven broedgebieden.

Hopelijk werkt dit naar ieders tevredenheid en hebben zowel wij als de vogels een goed broed/zomerseizoen!

Noordsvaarder en strand

reageren

geef een reactie

  • Pech voor broedvogels Boschplaat | Staatsbosbeheer Terschelling
    2 juli 2013 om 12:12

    […] video van de overstroming van de Koffieboonplaat. Op deze lage plaat broedden onder andere strandbroeders als Bontbekplevier, Scholekster, Kluut, Visdiefje, Noordse stern en Strandplevier. Hij zag ze bijna […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog