www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Broedseizoen weer begonnen

19 maart 2014 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Het is alweer 19 maart en dat betekent dat het broedseizoen weer is begonnen! Landelijk wordt 15 maart aangehouden als start van het broedseizoen, maar vogels hebben natuurlijk geen boodschap aan een datum. Door het vroege voorjaar hoorde je enkele weken terug al genoeg vogels zingen, in de Terschellinger bossen is vooral de zanglijster luid en duidelijk te verstaan (ik hoorde zelfs twee kruisbekken) en in de Cupido’s polder waren het vooral de veldleeuwerikken. Dat zingen is als het ware een voorbode dat het nestelen binnenkort zal beginnen. In de polder zie je baltsende kieviten en ook de eerste grutto’s en lepelaars zijn alweer gezien op het eiland.

In verband met het broedseizoen is deuitsnede bontbekplevier Boschplaat grotendeels niet toegankelijk voor publiek, wel blijft het mogelijk om via het pad onder langs de Stuifdijk de Boschplaat over te lopen of te fietsen. Daarnaast vragen we dit jaar extra aandacht voor het overspoelde deel van de Cupido’s polder. We verwachten dat hier weleens flink wat strandbroeders zouden kunnen gaan zitten, bijvoorbeeld de Bontbekplevier, Visdief, Scholekster en Noorse Stern. We markeren dit gebied en verzoeken bezoekers hier niet doorheen te lopen, ditzelfde geldt voor enkele andere plekken op het strand en op de Noordsvaarder. Voor veel van deze soorten zijn de stranden van de Waddeneilanden één van de laatste plekken waar ze voldoende rust vinden om te broeden, iets waar we met z’n allen best trots op mogen wezen!

Voor het hele eiland geldt jaarrond dat honden los mogen op het strand en in het bos, in de duinen en in de polder moeten ze aangelijnd blijven, helemaal in het broedseizoen. Broedvogels zijn meester in het camoufleren, dus al lijkt het dat er geen vogel te bekennen is, een loslopende hond kan veel verstoren. Eénmaal verstoord is de kans groot dat een vogel zijn nest verlaat. Bij de broedgebieden op het strand vragen wij u daarom ook de hond aangelijnd te houden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog