www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Loodsmeeting Terschelling

15 april 2016 Boswachter Remi in Terschelling

IMG_3194

Loodsmeeting levert schat aan ideeën op voor Tonnenloods . Rijkswaterstaat, Gemeente en Staatsbosbeheer gaan met betrokkenen aan de slag met plannen voor 100 jaar oude loods

 

De Tonnenloods van Rijkswaterstaat in West-Terschelling verliest haar functie als opslag en onderhoudswerkplaats van ijzeren zeeboeien en andere materialen. Daarom zoeken de gemeente, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer al enige tijd naar mogelijkheden om dit bijzondere gebouw uit 1917 een andere bestemming te geven. Woensdagavond 13 april spraken zij in een ‘Loodsmeeting’ met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke en private relaties op en van het eiland. Ruim 40 mensen hebben zo’n 2,5 uur gepraat en gebrainstormd over het verhaal van de Tonnenloods, de mogelijke functies en de weg er naartoe.

 Historie en toekomst
Centraal staat het behoud van de Tonnenloods als icoon van Rijkswaterstaat, waarbij ruimte wordt geboden voor herhuisvesting van het gemeentelijk Centrum voor Natuur & Landschap en een infopunt van Staatsbosbeheer. Woensdagavond is met de private partijen en maatschappelijke organisaties gesproken over het verder versterken van een dergelijk concept. In de groep was een breed draagvlak voor het behouden en uitdragen van de nautische- en waterstaatsgeschiedenis en het versterken van het industriële- en arbeidskarakter. De relatie met het Werelderfgoed Waddenzee, de Noordzee en de rijke geschiedenis, natuur en cultuur van het eiland werd ook veelvuldig gelegd. Ook was er een gedeeld idee dat de Tonnenloods een geliefde ontmoetingsplek voor alle eilanders moet worden en daarnaast een spannend startpunt voor ontdekkingen door bezoekers. De locatie wordt hiervoor als ideaal gezien.

Hoe verder?

De komende drie maanden gaan drie actiegroepen met de schat aan ideeën en adviezen  aan de slag. Dit moet rond de zomer uitmonden in een plan van aanpak dat de Stuurgroep Tonnenloods vervolgens gebruikt om een investerings- en exploitatiebegroting op te stellen. In 2017 kunnen we terugkijken op 100 jaar maritiem gebruik van de Tonnenloods en tegelijkertijd is dat ook het moment dat er een beeld is van het toekomstige gebruik van de loods.

 

reageren

geef een reactie

  • meyndert
    15 april 2016 om 23:15

    Wat lijkt mij het leuk als in de nieuwe betonning met veel aandacht voor de zeevaart je als bezoeker (onder andere) virtueel een schip de haven van Terschelling in kunt varen of op volle zee koers houden of manoeuvreren. !!! Kom maar op !!! Als de zeevaartschool het kan in de simulator kan de betonning het ook !!! 🙂 🙂 🙂 Nu al zin in !!! 🙂

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog