www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Staatsbosbeheer start visieontwikkeling voor toekomst natuurreservaat de Boschplaat

9 februari 2017 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling
Boschplaat Terschelling

In opdracht van de Provincie Fryslân start Staatsbosbeheer in maart met het maken van een toekomstvisie voor natuurreservaat de Boschplaat op Terschelling, met de werktitel ‘Op reis op de Boschplaat’. In het recent vastgestelde Natura 2000 Beheerplan Terschelling van de Provincie wordt hierom gevraagd. Hoofdvraag is hoe de toekomst van de Boschplaat er uit ziet wanneer we, zoals nu, niet actief blijven beheren. Houdt het gebied bijvoorbeeld de zeespiegelstijging bij? En hoe ontwikkelen flora en fauna zich? En bovenal, blijven de Europese statussen van Natuurreservaat en N2000-gebied behouden bij ongewijzigd beheer? Voor de antwoorden op deze vragen gaat Staatsbosbeheer eilanders en externe deskundigen nauw betrekken bij de visieontwikkeling.

Samen naar een eindbeeld
De aftrap van ‘de reis’ is een excursie naar de Hon en het Oerd op Ameland; vergelijkbare natuurgebieden met meerdere vormen van beheer die net als de Boschplaat de ‘staart’ van een Waddeneiland vormen. Kort na de excursie volgen op 21 maart en 4 april 2017 kennis- en inspiratie-avonden met bewoners, gecombineerd met een bezoek aan de Boschplaat.

Op 30 en 31 mei 2017 organiseert Staatsbosbeheer een Boschplaat-symposium, met werkbijeenkomsten met eilanders. Experts en andere betrokkenen leveren hier wederom een bijdrage aan. Leden van de Beheer Overleg Groep (BOG) ontvangen een uitnodiging voor deelname aan deze activiteiten, net als de eilander deelnemers van Echt Terschelling en andere eilander geïnteresseerden (aanmelden via terschelling@staatsbosbeheer.nl). In totaal zijn er 3o plekken beschikbaar voor de excursie..  Daarnaast zijn er meerdere momenten waarop Staatsbosbeheer met de buurtschappen de Boschplaat op gaat.

Boswachter Joeri Lamers: “Verspreid over 2017 houden we ook onze jaarlijkse excursies met de buurtschappen naar de Boschplaat, alle buurtschappen hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen, met vier hebben we ook al een datum afgesproken. Via het platform Echt Terschelling versturen we op één of meerdere momenten een enquête over de Boschplaat. Al deze uitkomsten helpen ons bij het opstellen van de visie.” De bevindingen van de excursies en bijeenkomsten worden begin juni gepresenteerd. Deze opbrengsten vormen de basis voor de toekomstvisie.

Van toekomstvisie naar Beheerplan
Met alle verzamelde informatie gaat Staatsbosbeheer aan de slag zodat er eind 2017 een toekomstvisie aan de Provincie Fryslân kan worden overhandigd. De visie dient als basis voor het toekomstig beheer van de Boschplaat. Joeri: “Doel is om de waarde van het Europees natuurreservaat de Boschplaat ook in de toekomst te waarborgen, bestand tegen het veranderende klimaat, met een aantrekkelijk landschap en kenmerkende plant- en diersoorten.”

Over De Boschplaat Europees Natuurreservaat de Boschplaat, aan de oostkant van Terschelling en deel van het Unesco Werelderfgoed Waddenzee, is een bijzonder gebied. Met een breed strand vol grote groepen vogels en af en toe een zeehond, een uitgestrekt kweldergebied langs de Waddenzee en in de zomer paarse vlaktes met lamsoor. Ook ontstond hier het grootste natuurlijke bos van de Wadden: de Berkenvallei. Jaarlijks broeden er duizenden vogels. Op de kwelders zijn grote meeuwenkolonies aanwezig en 200 broedparen van de lepelaar. Op het strand broeden plevieren en op de Koffieboonplaat zitten verschillende soorten sterns, waaronder de zeldzame dwergstern. In het voor- en najaar gebruiken honderdduizenden trekvogels het gebied om op te vetten tijdens de lange reis naar de broed- of overwinteringsgebieden.

De toekomstvisie ‘Op reis op de Boschplaat’ wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Fryslân in het kader van Natura 2000.

reageren

geef een reactie

 • Marijke Bruin
  7 maart 2017 om 20:57

  Hallo Joeri,

  Wat een geweldig blog om te lezen en trouwens alles over Terschelling en alles wat groeit, leeft en bloeit!
  Weet je wat ik nou zoooooo graag zou willen? Heerlijk naar de Boschplaat en dan daar de wulken zoeken en als het mag meenemen om er hier in Heiloo, aan het “vaste land ” schelpen kransen van te maken met kleine groepjes enthousiastelingen. Hier in Egmknd aan Zee waar we wonen hebben we natuurlijk ook de prachtige andere scheppen maar de wulken heb je hier niet!
  Ik ben helemaal verliefd op deze schelp open alle kleuren diep blauw en de vorm, geweldig!
  Maar ik weet miet hoe ik er moet komen en of het nog kan, we redden het niet om in februari te komen, is het nu te laat? En weet jij hie ik er aan kon komen? Een lekkere fles Egmondse Jutterbitter wil ik er zeker voor geven, dus wie o wie kan mij blij maken?
  We komen ein maart naar Terschelling voor de Fjoertoer en blijven een paar dagen langer dus tijd genoeg om dit te regelen!

  Natuurlijke groet, Marijke Bruin en Jelle Groot Heiloo 0657128632

  • Boswachter Joeri Lamers
   8 maart 2017 om 08:36

   Dag Marijke,

   De grootste kans om wulken te vinden maak je op het Noordzeestrand. Het strand op de Boschplaat is het gehele jaar gewoon toegankelijk. Enkel de broedgebieden op de kwelders zijn tijdelijk het domein van de vogels.

   Groet,

   Joeri

 • Plomp
  15 februari 2017 om 11:35

  Waarom in de vakantie maanden geen excursie bijv:Juli augustus.
  Ik kom al jaren op Terschelling in deze maanden<zou ook graag een excursie mee maken.
  Bij voorbaat dank voor een antwoord.

  • Boswachter Joeri Lamers
   8 maart 2017 om 08:38

   Hallo,

   Excuus voor de late reactie. In de zomermaanden organiseren we excursies aan de rand van de Boschplaat. Daarnaast plannen we dit jaar 1 of 2 keer een lange tocht over het wad en de kwelder van zo’n 12 kilometer. Datum is nog niet bekend.

   Groet,

   Joeri

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog