www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Strandleeuweriken op de Noordsvaarder

8 februari 2018 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling
Strandleeuwerik Terschelling

Strandleeuwerik op de Noordsvaarder

Wat vogels betreft moet je het op Terschelling op dit moment toch echt hebben van de wintergasten. Broedvogels zijn er uiteraard nog niet (hoewel ik vanmiddag wel een aalscholver met witte broedvlek zag…..) en de trekvogels komen pas eind deze maand weer binnendruppelen voor een korte stop. Wat zijn dan die karakteristieke wintergasten? Kramsvogels en koperwieken natuurlijk. Maar op het strand heb je soorten die je echt alleen langs de kust vindt en ook niet zomaar overal. In de stuivende duinen vliegen op het moment groepen sneeuwgorzen, soms wel 70 tot 100 vogels bij elkaar. Maar de mooiste vind je toch wel op het strand van de Noordsvaarder….. Bijvoorbeeld strandleeuweriken.

Zeekraalveld

Veel eilanders kennen het strand voor de Walvis, aan het begin van de Noordsvaarder, nog als een echt zandstrand. De afgelopen tientallen jaren hebben zich spontaan duintje ontwikkeld en is er ook een groot zeekraalveld gaan groeien. Naast dat zeekraal veel slib vasthoudt en het strand dus hoger wordt (en er daardoor meer planten gaan groeien), is het plantje ook erg belangrijk voor vogels. Het plantje zelf sterft af in het najaar, maar de dode takjes blijven staan en ook de minuscule zaden blijven in het veld aanwezig. Voer voor vogels!

In de winter zie je in dit zeekraalveld en op de rest van het ‘groene strand’ groepen putters en de echte wintergasten van de kust: strandleeuweriken en fraters. Vooral die eerste zijn erg mooie vogels, die ook nog eens totaal niet bang zijn. Het groepje wat ik op de foto hoopte te zetten vloog op en landde notabene zo’n 15 meter bij me vandaan. Strandleeuweriken zijn niet algemeen en je ziet ze dus ook niet al te vaak, tenzij je op de juiste plek bent. Op het groene strand van de Noordsvaarder heb je een erg grote kans. Je moet alleen niet te lang wachten, want in het voorjaar vertrekken ze weer naar hun broedgebied. Waar dat is? In de bergen…..

Bescherming

De strandleeuweriken laten zien dat het Groene strand niet alleen vanwege de bijzondere planten belangrijk is om te beschermen, maar ook vanwege de vogels. Samen met de Land Rover Club Terschelling bepalen we daarom ieder najaar de route voor het strandrijden. Dit jaar hebben we weer een extra stuk met nieuwe duintjes buiten de route gehouden. Samen bekijken we zo ieder jaar wat nodig is om de natuur daar te beschermen en zich te laten ontwikkelen en daarnaast toch de eilander traditie mogelijk te houden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog