www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Werk in het bos voor meer loofbomen

18 december 2019 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Op sommige bomen in het bos bij West zijn de laatste weken gele stippen verschenen. Geen ziekte, maar wel een teken dat er iets gaat gebeuren. Begin 2020 vindt er namelijk een bosdunning plaats. Grote delen van het bos bestaan nog uit dennen die dicht op elkaar staan, waardoor loofbomen weinig kans hebben omdat ze te weinig licht krijgen. Om dat te veranderen zaagt Staatsbosbeheer her en der dennen weg zodat er meer licht op de bosbodem komt. Uiteindelijk leidt dit tot een gevarieerder bos met meer soorten flora en fauna, maar ook tot een gezonder bos.

Bos op Terschelling

Op het eiland hebben we meerdere grote bosgebieden, die bijna allemaal begin vorige eeuw zijn aangeplant. Deze aanplant bestond vooral uit Oostenrijkse dennen, die uiteindelijk gebruikt moesten worden in de Limburgse mijnen. De voedselarme droge grond en de zilte zeewind zorgden er echter voor dat de bomen pas bruikbaar waren toen de mijnen al dicht waren… De bomen zijn destijds op ongeveer 1 meter van elkaar geplant, op 1 hectare stonden 10.000 bomen. Je kan je voorstellen dat als er niets was gedaan die bomen allemaal veel te dicht op elkaar zouden komen te staan naarmate ze groter werden. In bosdelen op het eiland met grote volgroeide bomen staan er ongeveer 60 op een hectare. In totaal is er 600 hectare aangeplant bos op het eiland. Jaarlijks groeit het bos, op Terschelling komt er per hectare zo’n 6 kubieke meter hout per jaar bij. Dat betekent dat er in de bossen jaarlijks 3600 kuub bijgroeit. Het bos van West is in totaal 300 hectare, waarin dus jaarlijks 1800 kuub bijgroeit. Deze zogenaamde bosdunning vindt plaats in ongeveer 100 hectare van het bos, zie ook de kaart. In totaal zagen we 2000 kubieke meter hout uit het bos, evenveel als dat er in 3,5 jaar bijgroeit in dat deel. De laatste dunning is echter al meer dan tien jaar geleden geweest, er wordt dus minder hout gezaagd dan dat er in die tijd bij is gekomen.

Meer licht, meer soorten

Om de de pure dennenbossen om te vormen naar gemengd bos met vooral veel loofbomen, is het nodig om meer ruimte te maken in het bos. We zagen daarom dennen weg, waardoor bestaande loofbomen meer ruimte krijgen om te groeien en er meer licht op de bosbodem groeit zodat jonge bomen kiemen. Uiteindelijk ontstaat er zo een bos met meer boomsoorten waarin vervolgens ook meer dier- en plantensoorten voorkomen. Sinds dat in de bossen op Terschelling meer loofhout en dode bomen voorkomen, is bijvoorbeeld het aantal broedende spechten flink toegenomen. Daarnaast leven op een eik ruim 400 plant- en diersoorten, op een den ‘slechts’ 50-70.

Weerbaarder bos

Een bos met meer soorten kan tegen een stootje. Wanneer er een ziekte uitbreekt bij één soort, dan blijven altijd nog de andere soorten staan. Her en der zie je op het eiland stukken dennenbos dat massaal afsterft, meestal is een zwam de oorzaak. Wanneer dit op grote schaal gebeurt kan je je voorstellen dat een heel bos bezwijkt, het is dan goed voor de natuur en mooi voor de wandelaar wanneer er wel andere soorten blijven staan.

Bomen met een herinnering

Mijn collega’s hebben de bomen gemerkt die we weghalen. Het kan natuurlijk zijn dat je een speciale herinnering hebt aan een boom, bijvoorbeeld omdat er een huisdier naast begraven ligt. Hier houden we graag rekening mee, maar dan moeten we het wel weten. Meldt het daarom bij ons via Terschelling@staatsbosbeheer.nl.

Planning en vragen

De bedoeling is dat de zaagwerkzaamheden in de eerste twee maanden van het jaar plaatsvinden. Welke weken precies is nog niet duidelijk en hangt af van de omstandigheden aan de wal. Zodra we hier meer over weten laten we dat horen via de lokale media. In november hebben we twee excursies georganiseerd door het bos. Heeft u deze gemist en vragen? Check dan ook de folder die wij huis-aan-huis op Terschelling rondbrengen begin januari. Staat daar geen antwoord in, mail dan naar Terschelling@staatsbosbeheer.nl of kom langs bij ons kantoor aan de Longway 28.

 

reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  22 mei 2020 om 09:18

  NACHTEGAAL

  Mocht die vogel zich
  overdag uitleven, ’t was
  gewoon een zanger.
  Zijn stem bij vollemaansnacht
  krijgt echter de hoogste lof.

 • Jalal
  6 april 2020 om 12:25

  Deciduous temperate forests are located in the cool, rainy regions of the northern. Some smaller areas of deciduous forests can also be found in the southern hemisphere. Deciduous forests are unique, as most dominant tree species lose their leaves once a year with changes in climatic /environmental conditions.
  best website development services

 • Harry Hobo,
  20 januari 2020 om 18:24

  Joeri,
  Bedankt voor alle informatie die je gaf per telefoon. Zal er op Facebook en website wat over schrijven. Ga er deze zomer zeker eens kijken hoe het er allemaal uitziet.
  Is het voor jullie mogelijk om een paar plekken 1 – 2 x jaar vanaf exact dezelfde locatie en hoogte te fotograferen. Dat is natuurlijk heel leerzaam om te zien hoe de natuur weer haar plaats inneemt na de ingreep. Zal ook veel weerstand wegnemen.

  • Boswachter Joeri Lamers
   21 januari 2020 om 11:34

   Zoals aan geboden aan de telefoon geef ik je graag een rondleiding langs wat van onze projecten op het eiland. Goed om elkaar gesproken te hebben. M.b.t. de vaste punten in het bos ga ik even kijken, het is sowieso zinvol, alleen even kijken welke plekken zich daar voor lenen.

   groet,

   Joeri

 • Harry Hobo
  19 januari 2020 om 16:52

  Beste Staatsbosbeheer,

  Een aantal vragen.
  1) De kaart die u in de info-folder laat zien heb ik nagemeten en kom aan ruim 40 Hectare en niet 100 Hectare. Als ik het aantal te kappen bomen bereken t.o.v wat er al staat dan gaat u 50% kaalkappen.
  2) Op de habitatkaarten is goed te zien dat delen waar gekapt gaat worden bestaan uit beschermd H2180 habitat. Is daar vergunning voor aangevraagd.
  3) Wanneer is er voor het laatste een vegetatieopname gedaan van de aanwezige habitats.

  • Boswachter Joeri Lamers
   20 januari 2020 om 08:25

   Beste Harry Hobo,

   De gebieden op de kaart zijn een exacte weergave van de percelen waarin gewerkt gaat worden, inderdaad 40 hectare. De 100 hectare waarover ik spreek in de tekst gaat over het deel van het bos aan de westzijde van de Longway, waarbinnen dan dus op 40 hectare het werk gaat plaatsvinden. Uw opmerking over 50% van het oppervlak kaalkappen vind ik nogal voorbarig, wanneer u hier door het bos zou loopt kunt u precies zien welke bomen verdwijnen (gele stip) en welke blijven staan. Het gaat eerder om 10-20%, misschien zelfs minder. Van kaalkap is nergens sprake, enkel van dunning. De werkzaamheden vallen onder het reguliere bosbeheer waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. U verwijst naar habitattype H2180 duinbossen. De Oostenrijkse den is geen soort die hierin thuishoort, zie ook https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2180. Door de dennen her en der weg te zagen krijgen juist de kenmerkende soorten (berk, eik o.a.) van H2180 meer ruimte. Uw vraag over de laatste vegetatiekartering kan ik nu even niet beantwoorden, dat moet ik navragen bij mijn collega. Overigens houden we bij het werk rekening met alle bij ons bekende beschermde planten, waaronder de dennenorchis en kleine keverorchis. In deze gebieden doen we niets.

   Groet,

   Joeri

 • K.Piël
  18 januari 2020 om 23:36

  Jammer dat zelfs in een Natura 2000-gebied houtpoogst moet plaatsvinden. Als het ging om verhoging biologische waarden, dan zouden de naaldbomen beter geringd kunnen worden. De waarde van staand dood hout ga ik hier maar niet uitleggen.

  • Boswachter Joeri Lamers
   20 januari 2020 om 08:49

   Beste K. Piël,

   De bossen vallen inderdaad onder het N2000 gebied. Ze hebben het label ‘duinbos’, met als kenmerkende soorten o.a. eik en berk. De bomen die wij deels weghalen zijn Oostenrijkse dennen. Het gaat echter slechts om een deel, waardoor eiken en berken gericht meer ruimte krijgen. Ringen doen we ook, we zorgen voor 10% dood hout per hectare. Dit zijn inderdaad ook vooral dennen. Bos blijf thier gewoon bos, met meer ruimte voor de loofbomen die er al staan.

   Groet,

   Joeri

 • Hanneke Righarts-Buren
  18 december 2019 om 13:46

  Zou willen dat dit ook gedaan werd in de gemeentebossen van Epe waar we onze stacaravan hebben op camping “de Jagerstee” – bijna geen zon meer op ons plekje door al die verschrikkelijke dennen!
  Komen in januari weer genieten van het vrije, zonnige uitzicht in de duinen van WaZ #148!!
  H.Gr. Hanneke

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog