www.boswachtersblog.nl/ Texel

Rolklavers en wolbijen

21 juli 2012 Boswachter Erik van der Spek in Texel

De rolklavers bloeien al een tijdje op Texel. Op vochtigere plekken de moerasrolklaver en in op drogere plaatsen de gewone rolklaver. Beiden profiteren zeker in de duinen van het feit dat dit voorjaar minder droog was dan normaal op Texel. Mede door de vochtigere groeiplaats kunnen de planten van de moerasrolklaver veel groter zijn en uitbundiger bloeien dan die van de gewone rolklaver. Waar ze naast elkaar staan kunnen ze uit elkaar gehouden worden door dat bij de gewone rolklaver de kiel van de bloem hoekig is en kelktanden vande jonge bloem tegen de bloem staan. Bij de moerasrolklaver is de kiel van de bloem rond en zijn de kelktanden van de jonge bloem teruggekromd.  De zeldzame smalbladige rolklaver lijkt wat dit betreft op de moerasrolklaver, maar heeft smalle bladeren.

moerasrolklaver

Er zijn op Texel twee wilde bijen die sterk gebonden zijn aan rolklaver. De grote en de kleine wolbij. De grote wolbij komt het meest voor en verzamelt stuifmeel voor de larven ook op andere vlinderbloemigen, lipbloemen en helmkruid. Deze soort maakt in de tuin ook graag gebruik van bijenhotels. Wolbijen maken hun nestcellen van plantenharen. De geelgerande tubebij is de koekoeksbij van de grote wolbij en is ook van Texel bekend.  De mannetjes van de grote wolbij zijn groter dan de vrouwtjes (meestal zijn mannetjes bijen juist kleiner) en hebben uitsteeksels achterop hun achterlijf. De minder algemene kleine wolbij zoekt stuifmeel op gewone rolklaver en slangenkruid. Op Texel moet je deze soort in de droge duinen zoeken. In juli en augustus kunt u op woensdag van 11.45 – 14.45 bij Staatsbosbeheer in Ecomare gratis een bijenhotel maken en zo in eigen tuin van grote wolbijen en andere wilde bijen gaan genieten.

Grote wolbij, vrouw op bijenhotel
reageren

geef een reactie

  • Texel butterfly and bee news | Dear Kitty. Some blog
    21 juli 2012 om 10:31

    […] bees and flowers: here. Share this:TwitterFacebookLike this:Like12 bloggers like this. This entry was posted in Biology, […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog