www.boswachtersblog.nl/ Texel

Aanplant cranberry’s Rozendijk

10 mei 2013 Boswachter Erik van der Spek in Texel

[slideshow]
De aanplant van twee hectare met cranberry’s door Cranberry Texel is in volle gang. Initiatiefnemers Benno Bakker en Jan Buijs zijn met hulptroepen bezig de tweejarige plantjes in de grond te zetten. Na de afgelopen jaren op Texel op kleine schaal ervaring opgedaan te hebben met deze biologische teelt wordt er nu toegewerkt naar een areaal van minimaal tien hectare. De verwerking van de oogst tot streekproducten op Texel is uitgangspunt van deze onderneming.
Staatsbosbeheer heeft landbouwgrond aan de rand van de Dennen verpacht. Door de kweldruk van grondwater uit de duinen zijn de omstandigheden hier iedeaal voor cranberry’s. In overleg met waterschap en de buren wordt een hoger slootpeil aangehouden. Het water blijft naar de polder stromen, maar doet er langer over, waardoor de grondwatervoorraad van Texel iets toeneemt.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog