www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een week van de boschwachter op Texel in 1902

31 januari 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

SONY DSC

Een van de leuke dingen uit het archief van Staats-bosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een goed inzicht in de werkzaamheden van deze boswachter.

31 januari 1902 Twee arbeiders aan ’t zoden leggen bij de boschwachterswoning. Door de perceelen 1-6 gewandeld. Pachter De Jager gewaarschuwd dat hij zijn schapen beter moest verzorgen, daar er bijna elke dag schapen in de bebosching loopen. De pachter van perceel 1 die ziek is bezocht. De afvoersloot in perceel 1 heeft slechts weinig geleden bij de hoogen watervloed van zondag 26 Jan. J.l. vriezend, zeer koud, oosten wind.
SONY DSC
Februari 1902
1. Als voren. Strooken opgemeten van de arbeiders die in aangenomen werk spitten. Jacob duPorto is sedert gisteren ziek. 5 karren zand verkocht aan S. Smit (Den Burg). Zeer koud en vriezend, wind O.
2. Zondag. Week en maandstaat bijgewerkt, zeer koud en sterk vriezend, wind O. 3.2 Arbeiders aan ’t heide maaien en dragen. 2 aan ’t strooken afsteken en greppels graven. J duPorto ziek. Rest aan ’t strooken spitten. Naar den Heer Ontvanger geweest om arbeidersgeld en salaris. Uitbetaald. Iets ontlakend. Zeer koud. Wind O.
4. Voor J. duPorto, die noch ziek is werkt zijn vader P. duPorto. Overigens als voren. Te jagen op konijnen ge-weest doch niets geschooten. Weer een weinig veranderlijk. Vriezend weer bij nacht. Wind omloopende van O. naar N.W.
5. Als voren. Door de perceelen 6-1 gewandeld, weinig sneeuw en iets ontlakend aan ’t snoeien geweest. Wind Z.W.
6. Werk als voren. Met de Rijksveldwachter door de duinen gewandeld, om te onderzoeken hoeveel konijnen-holen er door stroopers uitgedolven zijn, en naar strikken zoeken die er zeker gezet worden. Twee strikken gevonden, en 13 gaten die uitgedolven zijn. Zacht weer, doch ‘s nachts vriezend, wind Z.O.
7. Werk als voren. Door de perceelen 8 tot 12 gewandeld. Erwten verzonden naar de Boschwachters te Schoorl en te Kootwijk, resp. 2 H.l. en 1 ½ H.l. Overdag mooi weer, ‘s nachts vriezend, wind Z.O.8. Werk als voren. Het gespitte veld van degene welke in aangenomen werk spitten opgemeten en geboekt. Goed weer doch vriezend. Het heeft vanaf 29 januari gevroren. Wind N.W.
SONY DSC

Klaas Min was al voor de oprichting van Staatsbosbeheer in 1899 bij de bosaanleg op Texel betrokken. Vanaf 1895 gaf hij voor de Heidemaatschappij leiding aan de aanleg van De Dennen. In die tijd werd nog volop natuurgebied, toen noch woeste grond of onland genoemd, omgezet in landbouwgrond. Aanplant van bos voor de houtteelt hoorde daarbij. Bij de oprichting kwam Min in dienst van Staatsbosbeheer en werd hij verantwoordelijk voor het hele duingebied.De afvoersloot in perceel 1 is De Moksloot. De percelen 1 – 6 zijn het gebied vanaf de Mokbaai tot de lijn Paal 14 – Fonteinsweg. De percelen 8-12 betreft het gebied vanaf de lijn P 15 hoek Grensweg/Rozendijk tot het Mienterglopslag bij P 21.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Ton Leitner
    31 januari 2014 om 16:13

    heel leuk en interessant om te lezen

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog