www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een week van de boschwachter van Staatsbosbeheer op Texel in maart 1900

7 april 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Zuidelijk deel van De Dennen, met rechts de Ockusrichel en Foenteinsnol
Zuidelijk deel van De Dennen, met rechts de Ockusrichel en Foenteinsnol

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het journaal van K. Min, ‘Staatsboschwachter op het Eiland Tessel’. Het journaal over de periode 1 februari 1900 – 23 februari 1902 geeft inzicht in het werk van deze boswachter.
Klaas Min begon al voor de oprichting van Staatsbosbeheer in 1899 in dienst van de Heidemij met de bosaanleg. In 1895 is een boomkwekerij aangelegd en daarna zijn er sloten gegraven en wegen aangelegd. De eerste bospercelen zijn in 1898 aangeplant. In 1910 is Klaas Min vertrokken om in de omgeving van Venray te gaan werken.

7. Werk als voren, gemeten voor de helmbeplanting in de perceelen 8-9- en 10, veel witveld (stuifveld) ‘s morgens vriezend, niet kunnen planten het eerste schoft. Rekening voor P. Zoetelief geschreven. Wind N.
8. Werk als gisteren, een arbeider aangenomen, voor de weggejaagde in de plaats, ‘s morgens het eerste schoft niet kunnen planten door de vorst, dan dragen de jongens heide, meten voor de helmbeplanting in perceel 3 en 4, bij het uitdiepen der sloot geweest. Wind N.O. in perceel W1, dit gaat naar wens dus.
9. Werk als gisteren, het spitten begint meer op te houden, wij zijn al sinds een week op plaatsen dieper dan 40 duim moeten gaan om de plaat welke in de grond zit te breken, zoodat er minstens 20 meter per dag minder gespit wordt als het vorige jaar. Planten gaat goed vooruit, er valt veel in te boeken en meest alles met Austriacas. Wind N.O.
10. Werk als voren, uitbetaald, nota ontvangen van den Heer Winkler voor geleverde meststoffen, F 500,90 het Tomasphosphaat had slechts 16% phosphorzuur in. Hij heeft dit daarom 20 ct per 100 K.G. minder berekend. Arbeidsstaten ingevuld. Wind N.
11. Zondag. Boeken en staten ingevuld, en brief over werkzaamheden geschreven. Wind N.N.W.
12. Werk als zaterdag, een jongen aangenomen en een halfwas, een meer aan ’t planten. Gemeten voor de helmbeplanting in perceel 4 en 5, veel stuifgaten, declaraties van Zoetelief en Winkler laten tekenen, de 1e F132,88.5 en de 2e F 500,90, de mannen moeten aansporen vlugger te spitten, wat mij bij dit zware werk hard valt te vragen, doch plicht gaat boven gevoel. Wind N.W. iets zachter, alle dagen helder.
13. Werk als voren, om kadasterkaarten verzocht aan den Heer Inspecteur. Werkzaamheden gaan hun gewone gang. Zeer koud, wind N., buiig.
14. Werk als gisteren, het planten aan de Fontein en de omliggende plaatsen om 2 uur afgeloopen, met inboeten in de strooken begonnen. Hierin is geen hazenschade te constateeren. Gisteren en vandaag planten bij onze nieuwe woning met loofhout. Zeer koud, buiig, sneeuw, wind N.

Ockusrichel, de dennen bepalen het beeld, maar loofhout is in opkomst
Ockusrichel, de dennen bepalen het beeld, maar loofhout is in opkomst

Het was toen dus een heel ander voorjaar dan dit jaar. De kunstmest was voor gebruik in de duinvalleien waar weilanden werden aangelegd. Ondertussen zijn daar vaak weer duinvalleien van gemaakt. Ter verduidelijking: inboeten is het vervangen van jonge boompjes die zijn doodgegaan; gemaaide hei is tussen de aangeplante bomen gebruikt om verstuiving tegen te gaan en Austriacas zijn Oostenrijkse dennen.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

 • Ed van der Ham
  7 april 2014 om 16:41
  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   7 april 2014 om 17:53

   bedankt

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog