www.boswachtersblog.nl/ Texel

Texel is anders, landschap, (cultuur)historie, natuur. Prachtig boek is nu te koop.

17 mei 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

[slideshow]
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben zaterdag het prachtige boek Texel is anders gepresenteerd. 1688 gram kennis over landschap, (cultuur)historie en natuur op en rond Texel.

Een paar jaar geleden sprak een vrijwilliger die de uitgave van een boek over de Zuid-Hollandse Plassen had verzorgd Eric Menkveld aan omdat hij dit ook voor Texel wilde doen, hij is hier vaste gast. Als boswachter zijn we uiteraard altijd in voor het vertellen en laten vertellen van verhalen. Verhalen kunnen leiden tot verwondering, verbazing, meer genieten van natuur en landschap, betrokkenheid, verantwoordelijks gevoel; allemaal gunstig voor de terreinen die wij beheren. Verhalen zorgen voor het delen van kennis, kennis die nodig is om keuzes bij het beheer te maken. Hoeveel deskundigen ook aan dit boek hebben meegewerkt, het aantal onderwerpen dat behandeld zou kunnen worden is nog lang niet uitgeput. Drie, vier delen extra had makkelijk gekund, misschien niet wat werk en financiering betreft, wel met nog meer boeiende verhalen. Dat Jacques de Raad als vrijwilliger en eindredacteur de kar wilde trekken en schrijvers en fotografen belangeloos mee werkten en Waddenacademie, Stichting Vogelreizen en Naturalis de uitgave steunen, maakt dat er een prachtig boek ligt voor een schappelijke prijs. Jacques de Raad deed het monnikenwerk dat bij het maken van een prachtig boek hoort.

Het boek bevat veel kennis over Texel, inclusief de bijbehorende zeeën. Iets waar wij als terreinbeheerders erg blij mee zijn. Kennis over het gebied en alles wat er bij hoort is de basis voor een goed beheer, naast o.a. vakkundige medewerkers en beheerbudget. Het is een boek uitgegeven door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar niet geschreven door onze organisaties. De onderwerpen zijn beschreven vanuit de kennis en inzichten van de schrijvers. Uit de verschillende verhalen blijkt weer eens duidelijk dat het beheer van natuurgebieden niet los staat van de omgeving van deze gebieden. Toen duidelijk was dat we voldoende inhoud hadden voor een goed boek en ook de (voor)financiering geregeld was kwamen we daardoor bij het denken over de presentatie van het boek al snel op het idee aan wie we de eerste exemplaren willen uitreiken. Landschap en natuur op Texel zijn niet alleen een zaak van de natuurbeheerders, vele andere spelen daarbij een belangrijke rol. Landbouwers en De Lieuw, Defensie, beheerders van recreatieterreinen, iedereen met een eigen tuin. (Als geïnteresseerde in wilde bijen is dit voor mij een heel belangrijke groep, maak straks op de Vogelkijkdag nog even een bijenhotel.) Twee partijen sprongen er extra uit. Zij hebben zowel praktisch als beleidsmatig een belangrijke rol. Zij hebben bovendien een belangrijke rol bij het beheer van bermen en oevers die een grote rol spelen als ecologische verbinding tussen de terreinen die wij beheren. Daarom willen we straks de eerste exemplaren uitreiken aan mensen van de gemeente Texel en het Hoogheemraadschap die betrokken zijn bij het beheer van bermen, oevers en, Texel is ten slotte anders tuinwallen, maakt een inleiding over bermbeheer met oog voor de natuurwaarden onderdeel uit van deze boekpresentatie. Op Texel gaat er wat dit betreft veel goed. Goed ‘bermbeheer’ geeft ruimte aan veel, soms bijzondere planten en de bijbehorende insecten. Gevlekte orchissen in bermen zijn op Texel al bijna niet meer bijzonder. Harlekijnorchis en bijenorchis, grasklokjes en heel veel andere bloeiende planten als klein streepzaad, muizenoortje rode klaver, vogelwikke, enz. maken dat veel bermen op Texel een belangrijk onderdeel zijn van een aantrekkelijk landschap. Dat ze ook een belangrijk onderdeel van de Texelse natuur blijkt uit de plaatsen waar zeldzame bijensoorten als Texelse zandbij, klokjesdikpootbij en moshommel zijn te vinden. Ook veel bijzondere paddenstoelen zijn juist in de bermen te vinden. Daarom is aan Peter-Jan Keijzer, hij werkt bij Rijkswaterstaat en heeft veel kennis over natuurvriendelijk bermbeheer, gevraagd om over dit onderwerp te vertellen en kregen Maartje Duin van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gerrit Berkelder van team Leefomgeving van de gemeente Texel ieder een eerste exemplaar van het boek. Texel is anders is op Texel in ieder geval voor € 34,90 te koop bij de boekhandels, VVV, Ecomare en Verrekieker en ook via onze webwinkels.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

 • kars fielmich
  12 september 2015 om 14:10

  heer erik van der spek, graag wil ik u een verslagje doen toekomen over de staat waarin de kooi in spang bereikbaar vanaf de weg naar Dijkmanshuizen zich bevind; op zondag 22.8.2015 bezocht ik de kooi lopend langs de tocht kooiwaarts ,waar aan een kant t riet al was gemaaid echter met rode bagger had men een deel van de sloot rondom de kooi en aangrenzend de sloten deel gedicht; terwijl ik in de veronderstelling verkeerde ,dat vanuit en in verbinding met die sloot de waterhuishouding geregeld wordt in de kooi.Via de pijpen, die je aan t eind van de vangpijpen aantreft dus;in de kooi zelf was t rommelig de vangpijpen deels in slechte staat verzakt etc.Kortom groot onderhoud is dringend gewenst; gelukkig hoorde ik van Jan Mantje, die op Ruysdael woont dat er plannen in die richting zijn, maar wil eea toch aanmerken. Inmiddels verblijf ik, met natuurgroeten,
  Kars Fielmich (fielmich@xs4all.nl)
  Bovenkarspel NH
  0228513677

 • Bob Esselink
  20 mei 2014 om 12:52

  Beste Erik,
  Het viel mij afgelopen weekend op dat het zeewater er wel erg troebel uit zag, veel algen? Veroorzaakt door het prachtige weer en geen wind? (NB, geconstateerd tissen paal 17 en 21.)
  Mvg, Bob Esselink

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   20 mei 2014 om 15:18

   Beste Bob,

   klopt veel slib in het water, gelutst met eiwitten van bacterieën zorgt hier voor.

 • New insect species discovery on Texel island | Dear Kitty. Some blog
  17 mei 2014 om 19:10

  […] Warden Erik van der Spek on Texel island in the Netherlands reports about discovering an insect species, new for Texel. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog