www.boswachtersblog.nl/ Texel

Eidereendentelling in de Slufter

6 juni 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

eiderkuikens 2
In de Slufter broeden behoorlijke aantallen eidereenden. In april en mei baltsen de mannetjes in het Diepe Gat bij de vogeluitkijkplaats aan het eind van de Oorsprongweg en in de hoofdkreek. Opvallend is altijd het mannenoverschot: er zijn veel meer mannen dan vrouwen in de kreken te vinden. De bruine vrouwtjes zoeken na de paring een plekje in de vegetatie, een vloedmerk en zelfs in de meeuwenkolonies op de Kop van de Dam om een nest te maken. Omdat het gebied zo groot is, is het ondoenlijk om alle nesten op te zoeken. Eiders hebben geen duidelijke kolonies. Hier en daar zijn wel concentraties van nesten, maar ze zijn ook op onverwachte plekken gevonden, zoals hoog in de droge duinen noordelijk van de Krimweg of in de zeereep van de Muy. Toch bestaat er een redelijk goede methode (ontwikkeld door vogelonderzoeksorganisatie Sovon) om het aantal broedparen te bepalen; zonderintensief het terrein te onderzoeken. Voor deze bepaling zijn minimaal twee volledige tellingen nodig: een begin april en een begin mei.

Eerste telling

Op 4 april zijn tijdens een telling in alle kreken 327 mannen geteld en 187 vrouwen. Dit is goed te doen bij hoog water: dan liggen de vogels niet verstopt in kreken en kun je de aantallen zonder dat ze heen en weer vliegen bepalen. Het aantal mannen is bijna twee keer zo hoog als het aantal vrouwen. In de volgende weken vindt de balts, de paring en het afzonderen van de vrouwtjes plaats. Een deel van de mannetjes vertrekt uit het gebied; de overige mannen stort zich op de laatste vrouwtjes. Begin mei komen de eerste vrouwtjes met kuikens te voorschijn.
eidereend in vloedmerk
Tweede telling
Op 15 mei zijn alle vrij zwemmende mannen en vrouwen nog een keer geteld. Daarbij zijn de vrouwtjes met kuikens niet meegeteld. Op die tellingen werden 196 mannen en 68 vrouwen geteld. Ervan uitgaande dat de vrij zwemmende vrouwen niet meer broeden (te jong, verstoord nest etc) zijn er 187 – 68 = 119 nestelde vrouwtjes in het gebied. Opvallend is dat ook het verschil tussen de mannen (327 – 196 = 121) ongeveer gelijk is. Dit aantal is uit het gebied vertrokken en ruit nu ergens op de Waddenzee. Daarnaast kijken we later in juni en juli hoeveel jongen er groot worden in de Slufter. Deze gegevens worden later in het seizoen samengevoegd met gegevens uit de overige bekende broedplaatsen van Texel zoals de Schorren, de Eendracht, de Eierlandse Duinen, de Bol en rond de Mokbaai. Vooral het laatstgenoemde gebied wordt door Cor Smit (tot voor kort vogelkundige op Imares) nauwkeurig bestudeerd om de hoeveelheid jongen die groot worden te bepalen. In Uiteindelijk worden de gegevens van de overige Waddeneilanden naast elkaar gelegd om de Nederlandse situatie goed te kunnen beoordelen. Al deze gegevens samen laten zien of de eidereend in Nederland voldoende jongen krijgt om de populatie in stand te houden.
Eidereenden zijn goed te bewonderen in De Slufter. De vrouwtjes met jongen vanaf het uitkijkpunt bij het Diepe Gat en langs de kreken in het struingebie en langs de kreken in het vrije deel. Tijdens een excursie (www.ecomare.nl) kunt u ze ook van een veilige afstand op het nest tegen komen.

Boswachter Dick Schermer

reageren

geef een reactie

  • Svalbard eider ducks, ice and fox | Dear Kitty. Some blog
    6 juni 2014 om 19:38

    […] Eider ducks swim along the ice. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog