www.boswachtersblog.nl/ Texel

Stevige bodem voor wandelpad langs de Tureluur in De Dennen op Texel

3 september 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

IMG_0306
Het wandelpad langs de bovenstroom van de duinrel de Tureluur wordt voorzien voor een stevigere onderlaag zodat wandelaars er het hele jaar door zonder veel problemen gebruik van kunnen maken. De aannemer Dros BV heeft dit werk uitgevoerd.

Het wandelpad maakt deel uit van het Natuurpad De Mient en wordt daardoor intensief gebruikt.
Het pad was een groot deel van het jaar nauwelijks met goede wandelschoenen begaanbaar door de hoge grondwaterstand. De grondwaterstand is in 1996 in samenwerking met (toen nog) het Waterschap Texel hoger komen te liggen na het natuurvriendelijker maken van deze duinrel.

Doorgroeimatten
Aannemersbedrijf Dros heeft het werk begin van deze week uitgevoerd. Het bedrijf heeft eerst de modderlaag uit het pad gehaald en vervangen door wit zand en legt daar nu kunststof doorgroeimatten op. Over enige tijd raakt het pad weer begroeid. In de nieuwe situatie kan het water nog steeds naar de duinrel stromen. Het pad mag namelijk geen dijkje worden dat het water in het bos vasthoudt. De natuurlijke situatie met stromend water willen we behouden. Het kan dus zijn dat wandelaars door een dun laagje stromend water moeten lopen.

Bronbos
In de winter komt het grondwater hier uit de bosbodem omhoog (kwel) en stroomt aan de oppervlakte en over het wandelpad naar de duinrel. Deze bijzondere situatie van een bronbos is voor de natuur erg waardevol. Doordat een dergelijk bos onder invloed staat van vrijwel permanent uittredend grondwater, is er bijzondere flora en fauna te vinden. Bronbos is door verdroging vaak sterk verruigd of geheel verdwenen en komt in Nederland slechts op geringe oppervlakte op een beperkt aantal plaatsen voor.

Verbeterplan
De aanpassing van het wandelpad maakt onderdeel uit van het Verbeterplan Recreatieve Infrastructuur van het Nationaal Park Duinen van Texel. Dankzij een financiële bijdrage van het nationaal park kan Staatsbosbeheer dit werk laten uitvoeren.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog