www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een week van de boschwachter op Texel in 1900

6 februari 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een goed inzicht op het werk van deze boswachter.

Dit is het begin van dit dagboek:

Februari 1900
1. Gisteren een begin gemaakt met het voorjaarswerk, greppels graven voor een nieuwe Kwekerij tezamen met 13 arbeiders. Matig weer, Z.W. wind
2. Werk als gisteren, verplicht kerkgaan voor de Katholieken, in de duinen gewandeld met den Rijksveldwachter, brieven geschreven over ’t konijnendelven Etc., ruw Weer. Wind N.W.
3. Werk als voren, een begin gemaakt met strooken afsteken met 4 arbeiders, overige slootgraven in bebosschingsterrein. Vrouw bevallen van een zoon, om die reden niet uitbetaald. Wind Z.O.
4. Zondag, arbeidstaat ingevuld en boeken bij gewerkt, goed maar vrisch Weer Z.O.
5. Slootgraven en strooken afsteken , met ’t zelfde aantal arbeiders, overigen strook spitten, plantgaten maken etc. tezamen 29 arbeiders. Aan ’t kantoor van registreur geweest, over bergrooting gesproken, salaris ontvangen, mooi weer, O.
6. Werk als voren, 11 strooken afsteken, 1 singels spitten, 4 plantgaten maken, rest slootgraven etc. , noch 2 arbeiders aangenomen. Wegen, slooten, singels etc. uitgezet. Goed weer N. W.
7. alles als voren, uitzetten voortgezet, druk werk, een arbeider gewaarschuwd om precies op tijd te beginnen , anders moet ik hem bedanken, naam M. Hartog. Goed weer doch weinig vriezend.
8. Werk als voren, naar en door de perceelen I en A gewandeld , met de pachter van A gesproken over een wier pakhuis in dat perceel, hij wil dit daar indien hij een stuk bouwterrein op erfpacht kan krijgen, ik zal dit met de eerste opmeten en aanvragen. Koud, overdag zon warm, vriezend en sneeuw N.O.

Klaas Min was al voor de oprichting van Staatsbosbeheer in 1899 bij de bosaanleg op Texel betrokken. Vanaf 1895 gaf hij voor de Heidemaatschappij leiding aan de aanleg van De Dennen. In die tijd werd nog volop natuurgebied, toen noch woeste grond of onland genoemd, omgezet in landbouwgrond. Aanplant van bos voor de houtteelt hoorde daarbij. Bij de oprichting kwam Min in dienst van Staatsbosbeheer en werd hij verantwoordelijk voor het hele duingebied.
Perceel A omvat de Mokbaai, stuifdijk en de duinen bij ’t Horntje. Een wierschuur paste hier dus goed.
Perceel 1 was het aangrenzende duingebied tot ongeveer het Pompevlak.
De nieuwe kwekerij lag op de plek van de speelweide in de bocht van de Rozendijk bij de Fonteinsweg. Sloten graven was nodig om bos te kunnen aanleggen in de natte heideterreinen (Mientgronden). Die waren zo nat dat er geen productiebos kon groeien.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • W.h bos
    6 februari 2015 om 19:20
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog