www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vogelwacht bij Staatsbosbeheer Texel, steeds in verandering

18 april 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Sinds de eerste delen van de duinen van Texel in 1908 vanwege broedvogels zijn beschermd is er sprake van vogelwachters die op het wel en wee van de broedvogels toezien. In de loop van deze ruim honderd jaar is deze vogelwacht volop in verandering geweest. Vanaf maandag 20 april gaat een volgende verandering van start met de start van de vrijwillige vogelwacht in De Slufter.

Oud vogelwachter Jan Hopman begeleid een excursie in De Muy
Oud vogelwachter Jan Hopman begeleid een excursie in De Muy

Vogelbeschermer
In het begin was de vogelwachter in de eerste plaats handhaver van de rust voor de broedvogels in het gebied. Het rapen van eieren voor de consumptie of de verkoop voor eiercollecties of om na het uitbroeden van dieren deze in watervogelcollecties te houden was toen heel gewoon en een interessante bijverdienste. Al snel werden er ook excursies in deze broedgebieden verzorgt, in ieder geval van af 1921. In de jaren dertig dekten de inkomsten van deze excursies zelfs de kosten van de vogelwacht. Vogelwacht was zowel een deel van het werk van vaste Staatsbosbeheer medewerkers als een tijdelijke baan. In het begin waren het vaak duinboeren die dit er bij deden naast het verzorgen van hun schapen. De bekendste is denk ik Frans Stark die in De Muy het gebied dat hij ook pachtte als vogelwachter actief was. Regelmatig observeerde hij het gebied vanaf de Politienol, zag hij dan iemand het gebied in komen dan stuurde hij zijn hond er met in een briefje het verzoek weg te gaan naar de overtreder.

De niet meer zwarte keet en het Diepe Gat in De Slufter
De niet meer zwarte keet en het Diepe Gat in De Slufter

Gastheer
Met het toenemen van het toerisme nam de behoefte aan vogelwacht toe en ging het steeds vaker ook om het handhaven van de spelregels tussen verschillende groepen van toeristen. De vogelwachter / boswachter werd steeds meer de gastheer van Staatsbosbeheer die mensen ontving, van informatie voorzag, mee nam op excursie en zo nodig corrigeerde. Een heel andere taak van de vogelwachter was het in kaart brengen van de broedvogels, bijzondere planten en andere natuurgegevens. Gegevens die nodig zijn om in de gaten te houden hoe het met de kwaliteit van de natuur gaat en waar nodig het beheer bij te sturen. Doordat de meeste mensen het ondertussen normaal vinden om met respect om te gaan met de natuur is er minder inzet nodig op het beschermen van broed- en rustgebieden van vogels. Gastheer zijn en mensen informeren over de natuur en de recreatie mogelijkheden en het beperken van overlast tussen verschillende groepen recreanten wordt steeds belangrijker.

Vrijwillige vogelwacht
De vrijwillige vogelwacht is een nieuwe loot aan de stam van de vogelwacht. Deze vogelwachters zijn geselecteerd op de combinatie van goed kunnen communiceren en natuurkennis. Het zijn mensen die privé en soms ook beroepsmatig hier al veel mee bezig zijn en op deze manier eens in een ander gebied actief willen zijn. De vogelwachters laten u ook digitaal meegenieten van hun werk via twitter @de_slufter of berichten op ons weblog staatsbosbeheertexel.wordpress.com. De vogelwachters werken vanuit de Zwarte Keet (vroeger zwart van de carbolineum) in de Zanddijk ter hoogte van de Oorsprongweg. Wanneer het hek open staat zijn ze aanwezig en bent u welkom voor een praatje.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog