www.boswachtersblog.nl/ Texel

Een week van de boschwachter op Texel in oktober 1900

5 oktober 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Een van de leuke dingen uit het archief van Staatsbosbeheer is het Journaal van K. Min Staatsboschwachter op het Eiland Tessel. Het journaal over de periode 1 februari 1900 tot en met 23 februari 1902 geeft een goed inzicht op het werk van deze boswachter.
Ploeg bomenplanters web
oktober 1900
3 Lupinen onderspitten en snijden. Door de perceelen 9-13 gewandeld, aanwijs gehouden over mest rijden en spreiden en tevens beslist afgesproken hoeveel hulpmest de verschillende pachters verlangde te gebruiken. Dit zij de volgende hoeveelheden. C. Mzn. Koorn, pachter van 8/9 500 ko Tomas phosphaat, H. Krijnen, pachter van 11, 600 ko Tomas phosphaat, A. Daalder, pachter van perc. 12a , 800 ko Tomas phosphaat, en 200 ko Kainiet, J. Hopman pachter van perc. 13 500 ko Tomas phosphaat en Job Kikkert pachter van perc. 17, 400 ko Tomas phosphaat en P. Kok pachter van perc. 2 400 ko Tomas phosphaat
4 Lupinen onderspitten en snijden. Brief ontvangen over schietoefeningen van kapt. Tromp . deze onmiddellijk beantwoord en vergunningen tot jagen ter opzending ontvangen van de H.H. pachters der jacht ten behoeve van de navolgende heeren: H.W.De Jonckeere, J. Daalder, C. Keijzer, C. Eelman, C. Gieles, H.W.De Jonckeere om in gezelschap te jagen . B lap Kzn. En H. Troost. Deze opgezonden. Storm en regen. Wind Z.W.
5 Bedekken met heide in de voortjes. Naar en door de perceelen 6-1 gewandeld met de pachters over ’t spreiden der meststoffen gesproken en aan wijzing hier over gehouden. Stormachtig , wind W. snachts veel onweer. Buiten gewoon zwaar weer , aan den Hoorn zijn stukken ijs ter grootte van een kippenei gevallen
6 Zondag. Weekstaat en boeken ingevuld, veel wind, helder, Z.W.
7 Bedekken in de voortjes. Door de ontginningen gewandeld , uitbetaald. Namiddag de boschwachtersleerling Hendriks Van ’t Oudeschild af opgehaald. Deze als leerling bij mij over huis genomen, zal hier waarschijnlijk voor 7-8 week vertoeven. Zacht weer, wind Z.Z.W.
8 Als voren. Met de volontair Hendriks door ontginningen en perceelen gewandeld. Tot den Koog. Hem de wijze van ontginnen uitgelegd. Hij schijnt mij een goedontwikkeld jong mensch toe . tevens gebruik gemaakt van deze reis, om met de pachters over hun mest te spreken. Zacht weer. Wind Z.Z.W.
9 Als voren, met de boschwachtersleerling door de percelen 6-1 gewandeld . over de wijze van ontginningen gesproken. Eenige planten gezocht om te determineeren. regenachtig, savonds omweer. Wind Z.W.
tot weide ontgonnen duinen 1908 web
Lupinen werd op de boomkwekerijen gebruikt als groenbemester. Deze planten halen stikstof uit de lucht en slaan dit op in wortelknolletjes. Het groen zorgt na onderspitten voor extra organische stof in de grond. Hier profiteren de jonge boompjes van.
Boswachter Min kocht in deze periode ook kunstmest voor pachters in. Door de grotere hoeveelheid die zo werd aangekocht kon een gunstige inkoopprijs worden gerealiseerd. Toen hij meer voor anderen inkocht dan voor Staatsbosbeheer stimuleerde hij de vorming van een inkoopcoöperatie en kocht Staatsbosbeheer daar in. In deze periode werden nog duinvalleien ontgonnen tot landbouwgrond.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Henk Denkers
    5 oktober 2015 om 18:48

    Leuk spitwerk in de oude archieven, Erik!p

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog