www.boswachtersblog.nl/ Texel

Staatsbosbeheer laat asbest saneren in schuren van Dorpzicht en Witte Blom

13 november 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Rijksmonument Dorpzicht nu bijna aan het zicht onttrokken
Rijksmonument Dorpzicht nu bijna aan het zicht onttrokken

In opdracht van Staatsbosbeheer voert van der Bell BV Middenmeer de asbestsanering uit in de schuren van de Witte Blom en Dorpzicht. Vanwege de slechte staat van deze gebouwen kan de asbestsanering niet wachten op de sloopplannen die er voor deze gebouwen zijn. Door het asbest nu te verwijderen neemt Staatsbosbeheer het risico weg dat deze versleten gebouwen instorten door een storm en dat dan de omgeving met asbest besmet raakt en recyclebaar puin en asbest vermengd raken. Staatsbosbeheer verwacht binnenkort een plan te hebben voor gewijzigd gebruik van de voormalige agrarische bebouwing op deze locaties. Uitgangspunt daarbij is dat rijksmonument Dorpzicht een betere plek in het landschap krijgt. Bij de planvorming gaat Staatsbosbeheer uit van de Texel principes, in het bijzonder: ‘Ruim op en revitaliseer’ en ‘Vertrek vanuit natuur en landschap’. Het werk komt in de loop van volgende week gereed.

Boswachter Edwin van Egmond

Schuren van de Witte Blom
Schuren van de Witte Blom
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog