www.boswachtersblog.nl/ Texel

Jan van Assema wordt teamleider in Kennemerland

24 november 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Beheerder Jan van Assema
Beheerder Jan van Assema

Door een reorganisatie bij Staatsbosbeheer die op Texel niet tot een andere organisatieopzet leidt treedt er wel een personele wijziging op. Beheerder Jan van Assema wordt per 1 januari a.s. benoemd als teamleider Gooi en Kennemerland (Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal). Teamleider is een nieuwe functie bij Staatsbosbeheer. Een teamleider geeft leiding aan de interne organisatie van een beheereenheid en heeft daarnaast provinciaal een coördinerende rol op een van de werkterreinen van Staatsbosbeheer.

De beheereenheid Texel houdt een gebiedsmanager, Trudy van der Zanden, die Staatsbosbeheer extern vertegenwoordigt en een leidinggevende rol heeft. Voorlopig blijft Jan van Assema als boswachter beheer voor Texel werken in combinatie met de teamleidersfunctie in Gooi en Kennemerland. Hij blijft dus betrokken bij o.a. het zoeken naar een structurele oplossing voor het beheer van De Hoge Berg, natuurontwikkeling Dorpzicht en Hanenplas en het aanpassen van de organisatie aan nieuwe ontwikkelingen.

Wij wensen Jan veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog