www.boswachtersblog.nl/ Texel

Bestuurders op bezoek bij natuurprojecten Texel

2 december 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

IMG_4415Op woensdag 2 december brengen de bestuurders die betrokken zijn bij het programma Natuurontwikkeling Texel een werkbezoek aan de natuurgebieden Dorpzicht, de Bol en Waalenburg op Texel. Ook natuurgebied Hanenplas komt aan bod.

Er zijn diverse nieuwe bestuursleden aan boord van de stuurgroep gekomen: Tjeerd Talsma (gedeputeerde Noord-Holland), Siem Jan Schenk (hoogheemraad Hollands Noorderkwartier) en Rinske Kruisinga (waarnemend burgemeester). Zij willen graag kennismaken met de projecten waar zij besluiten over nemen. Een goede aanleiding voor een werkbezoek met alle bestuurders.

Met het programma Natuurontwikkeling Texel krijgt de natuur op Texel de komende jaren een impuls. De natuur en recreatiemogelijkheden worden versterkt. Het is één van de projecten waarmee de provincie samen met haar partners zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland Noord

De bestuurders bezochten bij Staatsbosbeheer Dorpzicht waar de provincie in samenwerking met Staatsbosbeheer met de inrichting is gestart. Het bosje midden in het perceel is verwijderd. Binnen de door de provincie bepaalde natuurdoelen spelen weidevogels een belangrijke rol. Langs bosranden voelen weidevogels zich niet veilig omdat ze roofvogels niet tijdig kunnen zien aankomen. Door het bosje weg te halen is een veel groter deel van het gebied geschikt als broedgebied voor weidevogels. Er blijven voldoende bosjes in de buurt als broedgebied voor deze roofvogels. Bovendien loopt één van de herstellen kreken door dit bosje. Langs de rand van de lage duintjes in het gebied treed hier juist wat interne kwel op in het gebied wat tot extra variatie aan planten en dieren kan leiden. Na het broedseizoen 2016 volgt de rest van de inrichting van het gebied door de provincie.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog