www.boswachtersblog.nl/ Texel

Evenementen in natuurgebieden, waarom kan het wel of niet?

6 mei 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel

SONY DSC
Een paar weken geleden schreef ik over samen delen van recreatieve voorzieningen in natuurgebieden. Dit was voor enkele mensen reden om te reageren in de zin dat recreatie helemaal niet past in een natuurgebied, waarbij ook wandelen al als niet passend is genoemd. Deze kritiek is uiteraard nog sterker wanneer het over evenementen in natuurgebieden gaat. Hoe beoordeeld Staatsbosbeheer aanvragen om activiteiten en zeker evenementen in natuurgebieden te mogen houden?

Effect op de natuur
De eerste beoordeling is of de plannen schadelijk zijn voor de natuur in de gebieden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen zoals wegen, paden, parkeerterreinen en speelterreinen is het vaak mogelijk de activiteit zo te organiseren dat voor de natuur geen bedreiging optreed. Veel soorten van activiteiten zijn bovendien ook getoetst bij de opstelling van het, nog concept, Natura 2000 beheerplan. Wanneer er een nieuwe activiteit is bedacht moet de organisatie een natuurtoets laten uitvoeren en op basis daarvan bij de provincie een ontheffing van de Natuurbeschermingswet en/of Flora- Faunawet aanvragen. De beoordeling van Staatsbosbeheer wordt zo nog eens grondig getoetst en tegen het oordeel van de provincie kan bezwaar worden gemaakt wanneer iemand vindt dat die controle onjuist is uitgevoerd.

Effect op natuurbeleving

Kan de natuur een activiteit verdragen dan volgt een lastigere beoordeling. Wat is het effect van de gevraagde activiteit op de natuurbeleving van mensen die niet als deelnemer aan de activiteit van de natuur genieten. Net als bij het effect op de natuur gaat het dan ook om het cumulatieve effect. Komt iemand tijdens bijvoorbeeld een wandeling met meerdere activiteiten in aanraking? Of gebeurd dit tijdens op een volgende bezoeken steeds weer? Bezoekers van natuurgebieden komen om verschillende redenen, rust en ruimte horen daar zeker bij. Staatsbosbeheer geeft wanneer de natuur dit toelaat eerder toestemming om een activiteit te organiseren op plekken waar al veel mensen recreëren dan waar dit weinig gebeurd. In bijvoorbeeld De Dennen, met veel wandel-, fiets-, ruiterpaden, speelweiden en dus veel bezoekers heeft iets extra’s minder snel een negatief effect op de natuurbeleving dan in een gebied als De Bollekamer waar alleen een beperkt aantal wandelpaden is. Hier staan we dan ook alleen de hardloopwedstrijden van buurman ZDH uit Den Hoorn toe.
SONY DSC
Wadden-vogelfestival
Voor evenementen van uit natuurorganisaties zoals het Nationaal Park Duinen van Texel volgen we dezelfde beoordeling. 7 en 8 mei organiseren Nationaal Park Duinen van Texel en Vogelinformatie Centrum Texel in samenwerking met o.a. Staatsbosbeheer het Waddenvogelfestival. In de terreinen van Staatsbosbeheer is op zaterdag (10-16uur) de natuurmarkt bij het Turfveld in De Dennen. En op beide dagen zijn er informatiepunten bij De Slufter, uitkijkpunt Diepe Gat einde Oorsprongweg, door de vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer en in De Geul bij het uitkijkpunt langs de Mokweg door andere vrijwilligers. Ze helpen u graag bij het vogels kijken en beantwoorden uw vragen. De natuurmarkt is in De Dennen op een plek waar altijd veel mensen komen om op verschillende manieren in en van de natuur te genieten. De informatiepunten op plaatsen waar veel mensen vogels komen kijken. Op deze plaatsen zal het iets drukken zijn dan normaal, maar dit is niet schadelijk voor de natuur of de natuurbeleving.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie