www.boswachtersblog.nl/ Texel

Het gaat goed met de lepelaar in Nationaal Park Duinen van Texel

28 juni 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Lepelaarkolonie

Ook dit jaar gaat het goed op Texel, het aantal broedparen (696) is hoger dan ooit eerder vastgesteld. Er zijn nu veel jongen in de kolonies. Het lijkt er op dat er door het gunstige weer daarvan veel gaan uitvliegen en dan is ook het broedresultaat goed.

Bijna 25% op Texel
Al jaren herbergen de kolonies van de lepelaar op Texel bijna een kwart van de broedparen in Nederland. Bij Staatsbosbeheer telde grootste kolonie in De Geul minimaal 474 broedparen, tot nog toe was het maximum 450. De kolonie in De Muy telt minimaal 107 paren, een evenaring van het record aantal vorig jaar. In het Nationaal Park Duinen van Texel doet de vogel uit het logo het dus uitstekend. De werkelijke aantallen kunnen hoger liggen, nesten onder de wilgenstruwelen kunnen onopgemerkt blijven. Doordat elk jaar op de zelfde manier wordt geteld, via uit de lucht genomen foto’s, is de trend wel betrouwbaar. Op De Schorren telde Natuurmonumenten weer 115 paar. In totaal op Texel dus zeker 696 paar.

Rust en voedsel
Het herstel van de lepelaar in Nederland van enkele honderden begin jaren zestig tot omstreeks 300 paar vorig jaar straalt ook uit naar de ons omringende landen. Ze broeden nu vanaf zuid Spanje tot in Denemarken en incidenteel in Engeland. Rust in de kolonies waar de terreinbeheerders voor zorgen en bereikbaar voedsel door natuurvriendelijke oevers en passages waardoor in zee op groeiende driedoornige stekelbaarsjes het binnenland kunnen bereiken met dank aan de waterschappen spelen een belangrijke rol bij dit herstel. Uiteraard is de veerkracht van de lepelaar het belangrijkste. Texel is aantrekkelijk omdat in de kolonies door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor rust wordt gezorgd en hier geen roofdieren zoals vossen op de grond rondlopen. Daarnaast zijn in het vroege voorjaar wanneer de garnalen nog te diep zitten de driedoornige stekelbaarsjes in de sloten van de Kop van Noord-Holland en op Texel goed bereikbaar. Dankzij o.a. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland zijn er vispassages en veel natuurvriendelijke oevers.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • More Texel spoonbills | Dear Kitty. Some blog
    28 juni 2016 om 19:10

    […] Texel spoonbills in 2016: here. […]

  • roos verlinden
    28 juni 2016 om 15:47

    Wat een goed bericht! Fijn dat de mede- en samenwerking tot dit voor ons en de lepelaar mooie resultaat leiden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog