www.boswachtersblog.nl/ Texel

Heel veel dwergsterns op De Hors in @NPTexel

4 juli 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
dwergstern

(c) Eric Menkveld

Jaarlijks broeden in Nederland 800-900 paar dwergsterns, de meeste in het Deltagebied en de rest in het Waddengebied. Op Texel is al jaren de grootste kolonie op De Hors te vinden, ook broeden ze op de Razende Bol, De Slufter, Volharding en soms binnendijks zoals bij Utopia. Dit jaar herbergen de kolonies op De Hors 163 broedparen een ongekend hoog aantal. Dit komt door de aanwezigheid van enkele grote schelpenbanken op de rand van De Hors tussen Paal 5 en 6 en het afzetten van deze banken zodat wandelaars ze niet per ongeluk verstoren.
SONY DSC
Klein deel afzetten, veel resultaat
Door een fractie van dit grote gebied tijdelijk af te zetten kunnen een aantal kwetsbare soorten goed worden geholpen terwijl dit het recreëren op De Hors nauwelijks beïnvloed. Voor de meeste mensen is de aanwezigheid van af en aanvliegende dwergsterns juist een extra belevenis.
De oppervlakte en de plaats van de schelpenbaken wisselt sterk op De Hors, stromingen tijdens overspoeling van De Hors tijdens winterstormen kunnen voor grote veranderingen zorgen. Het Korps Mariniers past zijn oefeningen altijd aan om deze strandbroeders de ruimte te geven om hun jongen groot te brengen. Ook tijdens de Ronde om Texel wordt er veel aandacht aan besteed om er voor te zorgen dat de strandbroeders niet verstoord worden mochten er boten op De Hors stranden. Ze worden zoveel mogelijk op andere plaatsen aan de kant gebracht. Stranden ze toch op De Hors dan weten de hulptroepen hoe ze om de strandbroeders heen kunnen werken.
SONY DSC
Honden aan de lijn
Ook het aanlijnen van honden op De Hors speelt hierbij een belangrijke rol, ook voor de andere strandbroeders zoals de bontbekplevier en strandplevier die niet in kolonies broeden. Tussen de dwergsterns broeden overigens ook vier paar visdieven, een paar strandplevieren, vier paren bontbekplevieren en drie paar scholeksters. Binnen het Nationaal Park Duinen van Texel broeden ook vijf paar dwergsterns in De Slufter.

Dwergsterns
De dwergstern is de kleinste stern die in Nederland broed, een kleine, 25 cm lang, zeer slanke witte vogel met zwarte pruik en een gele snavel met zwarte punt. Ze hebben een scherpe raspende roep. Ze jagen door met een zeer snelle vleugelslag boven het water te staan bidden terwijl ze naar kleine visjes speuren. Vaak dicht bij het strand en de broedplaats duiken ze om de haverklap het water in. Dwergsterns broeden bij voorkeur op schelpenbankjes. Die liggen iets hoger en de schelpen geven enige beschutting en camoufleren de eitjes. Wanneer het goed stuift op het strand kan het er knap onaangenaam zijn. Het kan zelfs voorkomen dat een broedende dwergstern levend wordt begraven. Lang kon de dwergsterns zich goed handhaven langs het strand, nu wij het strand veel bezoeken hebben ze hulp nodig in de vorm van het tijdelijk afzetten van hun broedplaats en het aanlijnen van honden. Dat zo nu en dan de nesten wegspoelden werd gecompenseerd door de korte afstand tot het voedsel en het nagenoeg niet op het strand komen van roofdieren op vier poten.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

  • Little terns of Texel island | Dear Kitty. Some blog
    4 juli 2016 om 18:54

    […] Little terns of Texel in 2016: here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog