www.boswachtersblog.nl/ Texel

Werk aan natuurgebied Dorpzicht op Texel van start, bericht van provincie Noord-Holland

8 augustus 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel

AppleMark

In september 2016 beginnen de werkzaamheden aan het natuurgebied Dorpzicht op Texel. Het wandelpad wordt verbeterd en Dorpzicht krijgt een uitkijkpunt. De oude kreken worden hersteld en er komt een nieuwe kreek. Hiermee wordt het leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt en komen er meer mogelijkheden om de natuur te beleven.

Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV uit Scharnegoutum gaat de werkzaamheden uitvoeren. De laatste vergunningen voor de werkzaamheden zijn aangevraagd. Volgens planning start de aannemer in september 2016.

De bewoners van De Cocksdorp hebben een unieke achtertuin waar zij en andere bezoekers de natuur volop kunnen beleven. Begin volgend jaar kunnen zij een ‘rondje Dorpzicht’ wandelen vanuit De Cocksdorp. Het wandelpad leidt langs de schrale graslanden en kreken van dit gebied. Dorpzicht is ook een populair natuurgebied bij vogelaars. Met het uitkijkpunt wordt de wens van de omgeving gerealiseerd om vogels in hun natuurlijke omgeving goed te kunnen spotten. Voor bezoekers van het gebied komen nieuwe parkeermogelijkheden bij de kruising Stengweg en Hoofdweg.

Meer natuurontwikkeling op Texel
Dorpzicht is 1 van de 4 projecten waarmee de provincie Noord-Holland en partners de natuur op Texel versterken en toegankelijk willen maken voor recreanten. De andere projecten zijn Waalenburg, Hanenplas en De Bol. Ook binnen deze projecten gaan de voorbereidingen door om de kansen voor natuur te verbeteren.

Waalenburg
Voor de inrichting van natuurgebied Waalenburg, het grootste project van Natuurontwikkeling Texel, is een watervergunning aangevraagd. Dit najaar legt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de concept-vergunning ter inzage. Deze vergunning is nodig om maatregelen uit te voeren die de natuur in het gebied stimuleren. Nadat de vergunning is afgegeven gaat de provincie het werk aanbesteden. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden na het broedseizoen van 2017. In Waalenburg gaat het waterpeil omhoog. Zo kunnen bezoekers Waalenburg in oude glorie beleven: als een weidevogelgebied met bloemrijke weiden waar zeldzame orchideeën bloeien. In dit natuurgebied komen een fietspad, een wandelpad en uitkijkpunten.

Hanenplas
Na de geslaagde grondruil werken de provincie en partners het inrichtingsplan voor het natuurgebied Hanenplas nu in detail uit en worden de nodige vergunningen aangevraagd. In dit gebied komt een deel van de oorspronkelijk natte duinvallei terug door te plaggen. De parnassia kan dan weer volop gaan bloeien in de valleien. De werkzaamheden in Hanenplas starten naar verwachten na het broedseizoen van 2017.

De Bol
De grondtransacties voor De Bol zijn rond, de plannen uitgewerkt en de vergunningen aangevraagd. De werkzaamheden in dit natuurgebied beginnen naar verwachting in november 2016. In De Bol komt een uitzichtpunt en een wandelpad langs de rand.

Versterken natuur- en recreatiemogelijkheden op Texel
In het programma natuurontwikkeling Texel worden de natuur- en recreatiemogelijkheden op Texel versterkt. De provincie Noord-Holland werkt hierin samen met haar partners Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Texel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO en ANLV De Lieuw. Meer informatie is te vinden onder Natuurontwikkeling Texel.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog