www.boswachtersblog.nl/ Texel

Drie hei soorten ontmoeten elkaar op Texel

14 september 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel
zilverenzandbij op dophei

Van drie belangrijke Europese hei soorten valt Nederland binnen het verspreidingsgebied. Op verschillende plaatsen, zoals op Texel, komen deze drie soorten door elkaar voor; struikhei, gewone dophei en kraaihei. Ze zijn ook regelmatig echt door elkaar te vinden.

dopheiGewone dophei

Dit is een Atlantische soort en komt voor van het Midden van he Iberisch schiereiland tot midden Noorwegen, op de Britse eilanden en naar het oosten tot in Polen. Gewone dophei is een altijd grijsgroen heestertje. De bloemen vormen kleine trosjes aan het eind van de stengel en bloeit in het begin van de zomer. Gewone dophei groeit op plekken die zowel erg nat als vrij droog mogen zijn. Doordat ze in de winter vaak in het water staat is gewone dophei bij ons niet gevoelig voor vorst.

struikhei-met-zilveren-zandbijStruikhei

Struikhei komt in heel Europa voor, met uitzondering van het zuidoosten. Heidevelden kunnen zich vormen wanner het klimaat vochtig is, de zomers koel en de winters zacht met redelijk gelijkmatig over het jaar verdeelde neerslag. Struik is een altijd groene dwergstruik die in de nazomer bloeit vanaf het derde of vierde jaar. De uitbundige bloei is belangrijk voor veel insecten die er nectar en stuifmeel op verzamelen. Op Texel zijn de heizijde bij en de landelijk zeldzame zilveren zandbij de meest talrijke bezoekers. De honingbijen van de imkers mogen ook een beetje mee snoepen, om de wilde insecten te beschermen beperkt Staatsbosbeheer het aantal volken dat geplaatst mag worden.

kraaiheiKraaihei

Geen lid van de heidefamilie maar van de kraaiheifamilie is naamgever kraaihei. Een bewoner de koudere delen van het noordelijk halfrond en de Andes. De zuidgrens van de Europese verspreiding loopt door Nederland, op de lijn Nieuwkoop, Driebergen Denekamp. Zuidelijk komt zo hier en daar een voorpost voor. Ook de kraaihei is een altijd groene dwergheester, maar deze kruipt vooral. Kraaihei bloeit in het begin van de lente met weinig opvallende bloemen die door de wind bestoven worden. In de zomer heeft de kraaihei rijpe blauwzwarte bessen, die graag gegeten worden door vogels als wulp, kraaien en meeuwen.

Duinheide

Het bijzonder van duinheide, vergeleken met de heides in het binnenland, is dat de verschillende heidevegetaties hier door elkaar voorkomen vaak nog weer in een mozaïek met ander duinvegetaties. Dat maakt duinheide erg soortenrijk heel veel overgangen en ook kale en soms stuivende plekken maken dat hier veel planten- en diersoorten kunnen leven en zich voortplanten. Daarbij verschillen de duinheides ook met de duinhelling waar ze opstaan. Op de koude noordhellingen voelt de kraaihei zich goed thuis, de struikhei op de warme zuidhellingen en de dophei in de vochtige valleien. Voor ons levert dit zo bovendien een aantrekkelijk landschap op.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog