www.boswachtersblog.nl/ Texel

Proef met kokkelteelt in Polder Wassenaar gaat van start, bericht van @ziltproefbedryf

25 oktober 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Voor de kokkelteelt proef in Polder Wassenaar is gestart met het gereedmaken van de locatie voor teelt van kokkels op land, hiervoor wordt 0,5ha van het 15 ha grote gebied gebruikt. Het doorlopen van alle procedures heeft voor een vertraging van een jaar gezorgd, maar volgende week kan er daadwerkelijk gestart worden met de inrichting.

Praktijkproef

De proef, die vier jaar duurt, moet praktijkkennis opleveren over natuurvriendelijke kokkelteelt op land met een gecontroleerde inlaat aan de zeezijde. Doel is om met de opgedane kennis, elders (in de Waddenregio) op verzilte grond een rendabele teelt te realiseren. Na afronding van het project wordt het gebied, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, ingericht als brak natuurgebied voor o.m. strandbroeders.

img_7194 img_7195Het project is in strijd met de natuurbestemming in het bestemmingsplan Buitengebied, maar hiervoor is een tijdelijke vrijstelling verleend voor een periode van vier jaar. Het afgelopen jaar is het vergunningentraject doorlopen en zijn gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden. Alle benodigde vergunningen zijn nu ontvangen.

Het project wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en uitgevoerd door Stichting Zilte Zones. Uitvoerder Boskalis Nederland start maandag, onder directievoering van Adviesbureau Marcel Uriot, met het inrichten van het terrein. Het projectmanagement wordt uitgevoerd door Zilt Proefbedrijf.

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2014/12/16/poldertje-wassenaar-op-texel-brakgebied-met-kansen-via-proefgebied-voor-binnendijkse-kokkelteelt/

Via proef met kokkels naar zilte natuur in Polder Wassenaar?

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog