www.boswachtersblog.nl/ Texel

Paddenstoelen in de duinen van Texel

9 januari 2017 Jitske Esselaar in Texel
Greppelmelkzwam

Greppelmelkzwam

Regelmatig krijgt Staatsbosbeheer Texel verzoeken van kenners om een stukje van de duinen van Texel te onderzoeken. Dit keer kwam paddenstoelenkenner Luciën Rommelaars uit Noord-Brabant met de vraag of hij paddenstoelen mocht inventariseren tijdens de herfstvakantie.

Met name de zeereep met de allerjongste duinen en de schrale graslanden zijn door Luciën bezocht. Er zijn in totaal 71 waarnemingen van paddenstoelen gedaan, waarvan 57 soorten. Hiervan staan er 14 soorten op de Rode Lijst. Bijzonder was het voorkomen van soorten die alleen in de allerjongste duinen te vinden zijn. De graslanden in de duinvalleien waren eveneens rijk aan soorten en aantallen. Verrassend was, wat meer landinwaarts bij de Westerduinen, een nat grasland met veel kruipwilg waar bijzondere soorten gevonden werden die voor Noord-Brabant vaak kenmerkend zijn voor een Wilgenbroekbos. Bijzonder slecht was het gesteld met de paddenstoelen in de bosgebieden. Blijkbaar heeft de droogte ook op Texel een zeer nadelige uitwerking gehad op het voorkomen van paddenstoelen in dit soort biotopen.

Splijthoedhertenzwam
Splijthoedhertenzwam

Mogelijke nieuwe soorten voor Texel op grond van gegevens uit de Verspreidingsatlas zijn de volgende soorten: Grijze champignonparasol, Greppelmelkzwam, Ruderale vaalhoed, Splijthoedhertenzwam, Valse veenmosgordijnzwam, Nectriella exigua.

Met dank aan Luciën Rommelaars voor het onderzoek, foto’s en het toegestuurde verslag van de waarnemingen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog