www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vrijwilligers van IVN Kennemerland en IVN Texel houden duinen van Texel open

24 februari 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Een grote groep vrijwilligers van de IVN afdelingen Kennemerland en Texel zijn vanmiddag in de Bleekersvallei en het Duinpark bezig geweest met het tegengaan van de bosvorming in de duinheide. Morgen gaat de groep uit Kennemerland verder met dit nuttige werk. Zonder grootschalige natuurlijke dynamiek, waarvoor in Nederland geen ruimte is, ontstaat bijna overal op termijn bos. Veel van de voor het Nationaal Park Duinen van Texel kenmerkende plant- en diersoorten zou hierdoor verdwijnen. Ook zou het landschap drastisch veranderen. Staatsbosbeheer werkt op verschillende manieren aan het behoud van het open duin. Grootschalig door middel van begrazing, maaien, chopperen, branden, plaggen, maar ook kleinschalig in handkracht. Bij het laatste is Staatsbosbeheer blij met hulp van vrijwilligers.

Duinheide blijft niet vanzelf duinheide

reageren

geef een reactie

  • Piet van Noort
    24 februari 2017 om 18:50

    IVN is een merknaam die zegt de natuur te helpen maar eigenlijk de natuur modelleert naar hun ideale beeld. Van enige natuurontwikkeling kan dankzij de vele vrijwilligers geen spraken zijn. Natuurontwikkeling op het strand wordt de nek omgedraaid door herhaalde zandsuppleties en in het duin krijgt natuurontwikkeling geen kans door IVN.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog