www.boswachtersblog.nl/ Texel

Jitske Esselaar, vertrokken als boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer Texel

2 maart 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Afscheid van Jitske Esselaar

Jitske Esselaar nam deze week na bijna zeven jaar afscheid als boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer op Texel.

Inventarisatie

Zeven jaar geleden nam Jitske Esselaar het werk als boswachter ecologie over van Kees Bruin. Sinds die tijd was zij bij Staatsbosbeheer op Texel voor alle inventarisaties van flora en fauna en ook gegevens als grondwaterstanden. Inventarisaties voerde ze deels zelf uit, maar voor al is het werk van collega’s en vrijwilligers gecoördineerd. Al deze informatie analyseerde zij en is gebruikt om het beheer zo goed mogelijk aan te sluitend bij de natuur in de gebieden van Staatsbosbeheer. Advisering bij het werken volgens de gedragscodes natuurbeheer en bosbeheer was een belangrijke taak. Hierbij wordt actuele kennis van de planten en dieren in de terreinen vertaald naar een goed beheer dat optimaal rekening houdt met de dieren en planten in het gebied.

Trudy van der Zanden spreekt Jitske Esselaar toe

Onderzoek

Het begeleiden van de vele vragen om natuur onderzoek op Texel te mogen uitvoeren was een andere belangrijk onderdeel van dit werk. Ook deze onderzoeken leveren informatie op waarmee het beheer verbeterd kan worden. Een deel van het onderzoek is direct opgezet om kennis te verkrijgen om het beheer te verbeteren. Dit onderzoek gebeurde vaak via het Nationaal Park Duinen van Texel en vergde vaak intensieve samenwerking/begeleiding van de onderzoekers om tot informatie te komen waarop keuzes in het beheer gemaakt kunnen worden. Een deel van deze onderzoeken vond ook plaats om tot betere inrichtingsplannen te komen bij natuurherstel. Voorbeelden zijn onderzoeken naar het effect van verwilderde katten, tapuiten, het effect van begrazing, aanwezigheid van Noordse woelmuizen.

Jitske Esselaar

Afscheid

Maandag namen de collega’s op Texel uitgebreid afscheid van Jitske Esselaar. Met uiteraard een toespraak door onze gebiedsmanager Trudy van der Zanden en geschenken. Dinsdag op haar laatste werkdag was er nog een afscheid op het provinciale kantoor in Amsterdam. Met spijt zien we haar gaan. Gelukkig gaan we haar nog regelmatig tegen komen omdat zij vanuit Callantsoog voor Natuurmonumenten in de Kop van Noord-Holland inclusief Texel gaat werken.

Vacature

De ontstane vacature wordt binnenkort eerst binnen Staatsbosbeheer opengesteld. Wanneer dit geen geschikte opvolger oplevert wordt extern een opvolger gezocht. Wanneer dit gebeurd komt de aankondiging ook op dit weblog te staan.

reageren

geef een reactie

  • Gert van Ee
    2 maart 2017 om 21:03

    Hallo Jitske,

    Hartstikke jammer voor SBB, maar een geluk voor NM en HHNK dat je in ons beheergebied blijft. De goede samenwerking kan dan verdergaan. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Hartelijke groet, Gert van Ee

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog