www.boswachtersblog.nl/ Texel

Begin april door de ogen van boswachter Dick Schermer in Nationaal Park Duinen van Texel

17 april 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
klimop ereprijs, (c) Dick schermer

De boswachters van Staatsbosbeheer informeren elkaar regelmatig over hun waarnemingen. Dit is de rapportage van boswachter Dick Schermer over begin april in het Nationaal Park Duinen van Texel

Voorjaar komt goed op gang

Het voorjaar ontwikkelt zich toch wel snel. Al tijdens mijn eerste rondje Geul op 30 maart had ik al volop fitissen. Bomen beginnen al uit te lopen en vooral in de luwte van het bos zijn de voorjaarsbloeiers met name langs de Tureluursbeek prachtig te zien. Blauwborsten lijken over het maximum heen te zijn. Tapuiten zingen en baltsen alweer in de Eierlandse Duinen. De waterstand in de gebieden is opvallend laag.

mosselbank, Slufter, (c) Dick Schermer

Eidereenden zoeken broedgebied op

In de Slufter waren op 3 april maar 53 mannen en 33 vrouwen eidereenden te zien. Een week later lag dat aantal al op het zevenvoudige370 mannen en 185 vrouwen. Grutto’s hebben zich nog niet helemaal verspreid over de broedgebieden. Concentraties waren er te vinden in de Mokbaai, het Grote Vlak en het Diepe Gat. In het Grote Vlak kon ik een grutto met kleurringen aflezen: geringd op Ameland en bleek voorgaande jaren op de oostkant van het eiland te broeden en ondertussen ook gezien in Senegal.

Lepelaars en aalscholvers in De Geul

Lepelaars lijken zich in de Geul op 3 plekken te vestigen: achter de vlonder, in het centrale deel tussen de wilgen en vreemd genoeg hoog op een helling achter de Geul. Om de eerste broedplaats veilig te stellen is de excursieroute iets aangepast. De deelnemers kunnen zo de lepelaars en aalscholvers zien zonder dat er kans is ze te verstoren. Sommige aalscholvers hebben al grote jongen: sommigen zaten al eind februari op de nesten. Door de snelle bladgroei heb ik ze nu al ingeschat: 691 nesten. Hierbij moet vermeld worden dat door de lage waterstand veel nesten op de grond lagen en het aantal misschien te laag is. Veel aalscholvers dragen nog steeds nestmateriaal aan uit het Pompevlak. Verdere waarnemingen: 1 april: een bruine rat open en bloot rondscharrelend op het slag door de Nederlanden. 6 april: 20 kemphanen langs het Diepe Gat. 6 april: 2 mannen en 1 vrouw zomertalingen langs het Hanenpad en op 14 april een mannetje krooneend in de Geul.

Gevaar op het strand

Op 6 april zag ik met stevige westenwind vliegerwagens over het strand tussen paal 28 en de strekdam gaan en rijdend over de primaire duintjes hoog over de duinvoet. Levensgevaarlijk voor mensen die van het Enniapad naar het strand gaan.  Op twee plekken vond ik recente restanten van een kampvuurtje: Eierlandse Duinen in een valleitje langs het Enniapad nabij de camping en in een duinvalleitje achter de voormalige opslag van RWS bij paal 15.

sternoot, (c) Dick Schermer
De door boswachter Dick Schermer gevonden sternoot

Een bijzondere vondst in de Slufter was van een sternoot: een tropische drijfzaad. Zie het weblog bericht:

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2017/04/11/bijzonder-drijfzaad-sternoot-gevonden-tijdens-staatsbosbeheerexcursie-slufter-op-texel/

Boswachter Dick Schermer

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog