www.boswachtersblog.nl/ Texel

Vacature interim teamleider op Staatsbosbeheer Texel, wordt mogelijk een permanente functie. Dit is je kans!

22 april 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Nederlanden Texel Oorlogsschip

Interim teamleider Texel

 • Vacaturenummer: 2017-51
 • Standplaats: Den Burg
 • Niveau: HBO
 • Vakgebied: bos- en natuurbeheer
 • Dienstverband: tijdelijke aanstelling
 • Uren per week: 36
 • Maandsalaris: max € 4.049,43 bruto
 • Reageren vóór: 4 mei 2017
 • Meer informatie: Trudy van der Zanden, T 06-13976856

Functiebeschrijving

Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een teamleider op Texel. In deze interim opdracht ben je verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten in dit beheergebied. Je geeft leiding aan een team van acht boswachters beheer, ecologie en publiek. Je maakt deel uit van het provinciaal managementteam, waar je bijdraagt aan de ontwikkeling van de provinciale eenheid Staatsbosbeheer Noord-Holland.

Binnen het brede werkveld zal de focus liggen op vier aandachtsgebieden:

 1. Integraal werken met betrekking tot beschermen, beleven en benutten van onze gebieden.
 2. Managen van en leidinggeven aan het team met oog op resultaat en ontwikkeling.
 3. Financiële verantwoording, planning en budgettering binnen de planning- en control-cyclus.
 4. Procesmatig afstemmen met de interne organisatie en de externe omgeving.

Je krijgt te maken met complexe en gevoelige processen en projecten in een zeer betrokken en kritische omgeving. Het gaat daarbij niet alleen om gemeente, provincie en waterschap, maar ook om verschillende maatschappelijke partijen uit de agrarische en de toeristisch-recreatieve sector en natuur- en landschapsorganisaties. Je bent het eerste aanspreekpunt bij Staatsbosbeheer voor de externe partijen op Texel.

Staatsbosbeheer Noord Holland is voornemens om een organisatie-aanpassing door te voeren. De huidige gebiedsmanager gaat met pensioen en wordt mogelijk opgevolgd door een teamleider. Het streven is om deze functie formeel op te nemen in de organisatiestructuur. Tot dat moment zijn we op zoek naar een ervaren leidinggevende, die tijdelijk deze functie kan invullen.

Functie-eisen teamleider

 • een relevante HBO-opleiding op het gebied van bos- en natuurbeheer, recreatie of communicatie, met enkele jaren relevante werkervaring;
 • een brede blik op het werkveld van bos- en natuurbeheer;
 • recente ervaring met (hiërarchisch) leidinggeven;
 • ervaring met financiële planningen en budgetteren;
 • bekend met werken met plan-do-check-act-cyclus;
 • goede sociale vaardigheden zoals tact, kunnen luisteren, empathie en aandacht;
 • een proactieve en flexibele werkhouding;
 • aantoonbaar bedreven om een intern en extern netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • consistent en flexibel kunnen opereren in een complexe externe omgeving;
 • daadkrachtig;
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 10 (BBRA 1984)
 • Salarisindicatie: € 2.519,37 en max. € 4.049,43 bruto per maand bij een volledige werkweek; naast salaris en 8% vakantiegeld ontvang je een eindejaarsuitkering (13e maand)
 • Fulltime functie (36 uur per week)
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke aanstelling voor 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging. De tijdelijkheid hangt samen met een organisatieaanpassing van Staatsbosbeheer Noord-Holland. Het streven is de functie formeel op te nemen in de organisatie.
 • Standplaats: Den Burg.

Solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Trudy van der Zanden, gebiedsmanager Texel, T 06-13976856 of Riena Tienkamp, provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland, T 06-48161313.

Stuur je sollicitatie met c.v. vóór 4 mei 2017 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2017-51 en jouw achternaam in de onderwerpregel van de e-mail.

Deze vacature is zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 265.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

Team Texel

Staatsbosbeheer beheert op Texel ruim 4.500 ha aan duinen, bos en cultuurhistorisch landschap. Daarnaast beheert Staatsbosbeheer in opdracht van Defensie enkele honderden hectares op De Hors. Het merendeel van deze natuur valt onder Natura2000 en behoort tot het Nationaal Park Duinen van Texel. Er wordt gestreefd naar uitbreiding van dit nationaal park. Tevens wordt er met andere nationale parken en Werelderfgoed Waddenzee samengewerkt in het kader van Nationaal Park van Wereldklasse Waddengebied.

Vooral in de bossen en duinen van Texel komen veel bezoekers om te genieten van natuur en landschap. Ze blijken de terreinen heel hoog te waarderen en de natuurgebieden zijn van grote betekenis voor de regionale toeristische economie. De externe omgeving op het eiland is kritisch en zeer betrokken. Staatsbosbeheer onderhoudt vele externe contacten met buren, boeren, ondernemers, (erf)pachters, vrijwilligers en organisaties en kent verschillende samenwerkingsverbanden.

Er zijn diverse projecten aan de orde, waaronder inrichtingsproject Haneplas, PAS-projecten in de duinen, innovatieve projecten zoals inrichting Polder Wassenaar (tevens pilot kokkelteelt op land) en oplossingen om water vast te houden in de natuurgebieden. Verder spelen nog het gebiedsproces Hoge Berg en de samenwerking met verschillende partijen om te komen tot afgestemde beheerplannen met participatie van de omgeving.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog