www.boswachtersblog.nl/ Texel

Landelijke aandacht essentaksterfte

27 juni 2017 Boswachter Dick Schermer in Texel

Landelijke aandacht essentaksterfte

Vandaag vraagt Staatsbosbeheer landelijk aandacht voor de essentaksterfte. De es gaat massaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een boomsoort die door heel Nederland voorkomt en niet herstelt van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijker omvallen. Reden voor Staatsbosbeheer en de Vereniging van bos-en natuurterreineigenaren (VBNE) om alarm te slaan en in te grijpen.

Landelijke aandacht essentaksterfte

Vandaag vraagt Staatsbosbeheer landelijk aandacht voor de essentaksterfte. De es gaat massaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een boomsoort die door heel Nederland voorkomt en niet herstelt van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijker omvallen. Reden voor Staatsbosbeheer en de Vereniging van bos-en natuurterreineigenaren (VBNE) om alarm te slaan en in te grijpen.

Veiligheid en noodzaak tot ingrijpen

Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen gezond blijft. De door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom ondernemen we als bosbeheerders nu actie voor de veiligheid van de bosbezoeker. Vanaf nu zal er in bossen en beplantingen hard gewerkt worden om de risico’s te beperken. De prioriteit ligt bij het verwijderen van zieke essen langs wegen en paden. In West- en Noord-Nederland bestaan flinke delen van de bossen alleen uit essen. In andere delen van het land komt de es voornamelijk voor langs wegen en in gemengde bossen.

Essentaksterfte op Texel

 Op Texel is het probleem van essentaksterfte gelukkig niet zo groot. Doordat de bossen op Texel veelal in de wind staan zijn de bomen al gevormd en gehard. Daarnaast hebben we op Texel niet die hoeveelheden essenbossen als op de vaste wal.

Alleen in het Krimbos en langs het Waalenburgerdijkje staan wat essen die gevaar kunnen opleveren voor fietsers en wandelaars. Dit najaar hebben wij een dunning  – ruimte in het bos maken –  gepland in het Krimbos en een onderhoudsronde aan het Waalenburgerdijkje, waardoor we de problemen rond de essentaksterfte kunnen beperken.

Het kan natuurlijk zijn dat er nog enkele exemplaren blijven staan, maar deze worden jaarlijks gecontroleerd op hun vitaliteit.  Mochten ze dan een gevaar opleveren worden deze als nog verwijderd.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog