www.boswachtersblog.nl/ Texel

Werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas Texel van start en financiering van STIFT rond; bericht van provincie Noord-Holland

25 augustus 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
Hanenplas (c) Ton Zegers

Hanenplas (c) Ton Zegers

Werkzaamheden in natuurgebied Hanenplas van start en financiering van STIFT rond
De provincie Noord-Holland start in september met de werkzaamheden aan natuurgebied Hanenplas op Texel. De natuur krijgt de komende jaren een impuls, het gebied wordt uitgebreid en een aan te leggen fietspad biedt nieuwe mogelijkheden om van de natuur te genieten. De STIFT heeft subsidie toegekend voor het nieuwe fietspad.

Herstellen duingebied

De voormalige duinvallei de Hanenplas wordt zoveel mogelijk hersteld in een open gebied met natte valleien, zodat bijvoorbeeld de Parnassia weer volop kan gaan bloeien. Door het weghalen van bosjes krijgen weidevogels kans in deze graslanden en de duinvallei te broeden. De oevers van de watergangen worden natuurlijker gemaakt. Samen met goed beheer door Staatsbosbeheer de komende jaren kan de natuur in dit gebied zo worden hersteld.

Aanbesteding

De aanbesteding van de uitvoering van Hanenplas is bijna afgerond. De beste aanbieding komt van aannemer Van der Meer, die eerder het werk in natuurgebied Dorpzicht heeft uitgevoerd.  De verwachting is dat de provincie het werk binnenkort kan gunnen. De aannemer kan dan in september van start.

Financiering STIFT

Het fietspad in het natuurgebied kan mede gerealiseerd worden dankzij de subsidiebijdrage van het toeristisch investeringsfonds STIFT. Op 1 augustus werd de financieringsovereenkomst officieel ondertekend. Daarnaast dragen het National Park Texel, De Krim en Teso bij aan de cofinanciering van deze nieuwe oost-westverbinding voor  fietsers.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw,  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.

Grondruil natuurgebied Hanenplas op Texel rond meldt provincie Noord_Holland

EHS-Texel opmaat geknipt, duidelijheid over Dorpzicht, Hanenplas en Zeeburg

reageren

geef een reactie

  • Casihor
    15 maart 2018 om 02:37
  • vjtreijs@ziggo.nl
    25 augustus 2017 om 18:14

    proficiat met mogelijkheden uittreiding natuur op texel

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog