www.boswachtersblog.nl/ Texel

Volop verandering bij Staatsbosbeheer op Texel in 2017 en veel plezier buiten in 2018

31 december 2017 Boswachter Erik van der Spek in Texel
sneeuw

De jaarwisseling is een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Meestal gaat het bij Staatsbosbeheer dan over de ontwikkelingen bij de planten en dieren in de terreinen. Deze keer wil ik het vooral hebben over verandering bij de mensen die bij Staatsbosbeheer werken.

Team Texel

Staatsbosbeheer heeft het werk over drie werkvelden verdeeld: beheer, ecologie en publiek. Voor elk van deze terreinen is er een boswachter verantwoordelijk. In maart vertrok boswachter ecologie Jitske Esselaar. In het verleden waren ecologie en publiek het werkterrein van één boswachter. Toen dit splitste ging Kees Bruin zich met ecologie bezig houden en Erik van der Spek met publiek. Nu greep Erik de kans om zich weer met ecologie bezig te gaan houden. De vacature boswachter publiek wordt per 1 januari overgenomen door Charlotte Biskop, zij werkt nu nog voor de NOS. De drie werkvelden beïnvloeden elkaar sterk, dus goede afstemming is belangrijk. Trudy van der Zanden zorgde hiervoor als gebiedsmanager en had namens het provinciehoofd een aantal beleidstaken, o.a.; bestuur nationaal park, afronding Natuurontwikkeling Texel en verkoop van erfpachtgronden. Toen zij aangaf met pensioen te gaan bleek de hoeveelheid beleidsmatig werk op Texel tot een normaal niveau voor een beheereenheid te zijn teruggelopen. Het provinciehoofd Riena Tienkamp kon dit zelf voor haar rekening gaan nemen. Texel kreeg toen een teamleider Leo Brama die nu de leiding geeft aan de beheereenheid. Kristiaan Kragt kwam het team dat het beheerwerk uitvoert versterken.

tuinwal

Vrijwilligers

Een andere belangrijke verandering is dat Leo Daalder stopte als kooiker op de Korverskooi. Nadat in 1983 Staatsbosbeheer stopte met het ringwerk op de Korverskooi heeft Leo het cultuurmonument eendenkooi als vrijwilliger beheert. Staatsbosbeheer maakt nu plannen om op een andere manier de eendenkooi in stand te houden. Ook nieuw is dat sinds dit jaar ook in De Geul een post van vrijwillige vogelwachters is die bezoekers helpen bij het vogels kijken en van informatie voorzien (en hen zo nodig aan de spelregels herinneren.) Andere vrijwilligers zijn actief met het opnemen van peilbuizen, het inventariseren van broedvogels en het opruimen van zwerfvuil. En met die hulp is Staatsbosbeheer enorm blij!

strand

Projecten

In de jaren zeventig is besloten dat de oppervlakte natuurgebied in Nederland en ook op Texel groter moet worden. Grotere gebieden, die bovendien met elkaar verbonden zijn bieden meer kans aan het overleven en voortbestaan van de planten en dieren die in Nederland thuis horen. In 1998 heeft Staatsbosbeheer het initiatief genomen om samen met anderen op Texel na te gedenken hoe we het beoogde natuurgebied van Hanenplas en Dorpzicht vorm zouden willen geven in plaats van af te wachten op welk plan aan ons voorgelegd zou worden. Dit jaar laat de provincie Noord-Holland de inrichting van de Hanenplas uitvoeren op basis van deze ideeën.

De beste wensen voor 2018
Namens de medewerkers van Staatsbosbeheer wens ik u veel gezondheid in 2018 en ik hoop dat een bezoek aan de door ons beheerde terreinen daar aan bij kan dragen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog