www.boswachtersblog.nl/ Texel

Uitnodiging: Gratis excursie door nieuw ingericht natuurgebied de Hanenplas

14 juni 2018 Boswachter Charlotte Biskop in Texel

Grote grazers in de Hanenplas

Op vrijdag 15 juni wordt natuurgebied de Hanenplas officieel geopend. Uiteraard laten we op die dag Texelaars graag kennis maken met het nieuw ingerichte gebied. Ga mee op gratis excursie met de Jan Plezier en de boswachter of fiets zelf een rondje over het nieuwe fietspad.

Geniet van duinvalleien, grote grazers en een nieuw fietspad

Afgelopen winter is er door de provincie Noord-Holland hard gewerkt om de natuur in de Hanenplas een impuls te geven. De bodem is weer geschikt voor planten en dieren van duinvalleien, sloten zijn vervangen door kreken met natuurvriendelijke oevers en om bezoekers te laten genieten van het gebied is er een fiets- en ruiterpad aangelegd. Het pad leidt je van de Postweg, via de oude wadkreek de Roggesloot, naar De Slufter. Als fietser of ruiter heb je een weids uitzicht over de duinvallei. En op de grazers, die genieten van hun verruimde drinkpoel.

Kansrijk gebied voor parnassia en de velduil

In de Hanenplas kunnen soorten als parnassia en teerguichelheil zich weer vestigen wanneer de zaden nog aanwezig zijn of het gebied weten te vinden. Vanaf het hoger gelegen fietspad langs De Slufter heb je een mooi uitzicht over de vallei. Tijdens de werkzaamheden is voedselrijke bodem uit de duinvallei verwijderd, waardoor de oorspronkelijke schelpenbanken weer aan de oppervlakte kwamen. Daarnaast zijn bosjes verwijderd om de openheid van het gebied te herstellen en het foerageergebied van de velduil te versterken.

Inrichting natuurgebied Hanenplas
Werkzaamheden natuurgebied Hanenplas in februari 2018

Broedkansen voor weidevogels

Door het open karakter is het gebied zeer geschikt voor weidevogels, zeker langs de Roggesloot. De eerste kieviten en scholeksters broeden er al. Hopelijk zullen de komende jaren ook de tureluur, veldleeuwerik, graspieper, slobeend en grutto in de Hanenplas gaan broeden. Door de aanleg van een graanakker wordt het gebied interessant voor de noordse woelmuis, die dan weer roofvogels zoals de bruine kiekendief kan aantrekken en weghouden bij de weidevogels.

Meld je aan voor de gratis excursie

De provincie Noord-Holland en beheerder Staatsbosbeheer vieren de opening van de Hanenplas graag samen met jou. Om 13.30 uur en om 15.00 uur kun je gratis een rondtocht maken in een paardenkar van Jan Plezier. De boswachter van Staatsbosbeheer vertelt je tijdens de rit alles over het natuurgebied. De kar vertrekt vanaf de parkeerplaats aan het eind van de Oorsprongweg en de rondtocht duurt ongeveer drie kwartier. Rij je mee? Meld je dan even aan via natuurtexel@noord-holland.nl. Vermeld in de mail het aantal personen en de tijd waarop je opstapt.

2018 06 Hanenplas door Charlotte Biskop
Natuurgebied de Hanenplas op Texel

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.

Meer informatie vind je op www.noord-holland.nl/natuurtexel

reageren

geef een reactie

  • Axel
    15 juni 2018 om 09:41

    O wat jammer dat we er vandaag niet bij kunnen zijn.

    Worden er in de toekomst ook reguliere excursies worden georganiseerd die in de agenda op ecomare.nl te boeken zijn?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog